• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Структура кафедри

Керівництво:
  • Завідувач кафедрою – проф., д.т.н. Мальований Мирослав Степанович
  • (8 навчальний корпус, 122 кімн., тел.: +38 (032) 258-24-53)
  • Заступник завідувача кафедрою – доц., к.т.н. Попович Олена Романівна (8 навчальний корпус, 121 кімн., тел.: +38 (032) 258-26-49)
Викладацька:
  • (8 навчальний корпус, 121 кімн., тел.: +38 (032) 258-26-49)
Лабораторія:
Комп’ютерний клас:
Методичний кабінет:

 

Опис лабораторій

8 навчальний корпус, 8 кімн.

Навчальна лабораторія із «Загальної екології та неоекології» для студентів базового напряму «Екологія».
В цій навчальній лабораторії студенти:

  • оцінюють запиленість повітря в робочій зоні;
  • визначають вміст нітратів в продуктах харчування;
  • досліджують вплив мінеральних добрив на забруднення грунтів та інше.

 

8 навчальний корпус, 11 кімн.

Навчальна лабораторія з «Екологічної біотехнології та основ мікробіології» для студентів базового напряму «Екологія».
Під час виконання лабораторних робіт студенти:

  • знайомляться з будовою та біологічними властивостями водорозчинних вітамінів;
  • знайомляться з основними властивостями амінокислот та білків;
  • вивчають техніку мікроскопування та будову клітин, дріжджів і грибів.

 

8 навчальний корпус, 012 кімн.

Навчальна лабораторія з «Екології» та «Основ екології» для студентів усіх напрямів та форм навчання.
В цій навчальній лабораторії студенти:

  • знайомляться з методами очищення поверхні водоймищ від забруднення нафтою та нафтопродуктами;
  • досліджують вплив газодимових викидів на атмосферу;
  • оцінюють забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту;
  • проводять радіаційне обстеження сировини та будівельних матеріалів.

 

8 навчальний корпус, 114 (15) кімн.

Навчальна лабораторія «Очищення стічних вод» для студентів базового напряму «Екологія».
У цій навчальній лабораторії студенти:

  • проводять дослідження процесу демінералізації води в йоннообмінному апараті;
  • проводять дослідження утилізації цінних компонентів із виробничих стічних вод;
  • визначають муловий індекс при біологічному очищенні стічних вод.

 

8 навчальний корпус, 114(16) кімн.

Навчальна лабораторія з «Екології людини» для студентів базового напряму «Екологія».
В цій навчальній лабораторії студенти:

  • досліджують вплив тютюнового диму на живі організми;
  • досліджують вплив хімічних забруднень на екосистему;
  • знайомляться з вимірюванням артеріального тиску;
  • досліджують вплив поверхнево-активних речовин (ПАР) на довкілля, вимірюють концентрацію ПАР;
  • досліджують міграцію забруднень в грунтовому середовищі.

 

Корпус НУ «Львівська політехніка» №26

Науково-навчальна лабораторія відновлювальних джерел енергії
У цій навчальній лабораторії студенти вивчають:

  • принцип роботи і будову теплової помпи і сонячних колекторів;
  • сезонну та річну ефективність сонячних колекторів і теплової помпи;
  • сезонну та річну інсоляцію;
  • коефіцієнт використання теплової помпи і сонячних колекторів в різні періоди року;
  • ефективність швидкісного пластинчатого і об’ємного теплообмінників для забезпечення потреб корпусу у гарячій воді.

 

8 навчальний корпус, 114 (14) кімн.

Навчальна лабораторія «Очищення стічних вод» для студентів базового напряму «Екологія».
У цій навчальній лабораторії студенти:

  • проводять дослідження процесу демінералізації води в йоннообмінному апараті;
  • проводять дослідження утилізації цінних компонентів із виробничих стічних вод;
  • визначають муловий індекс при біологічному очищенні стічних вод.

 

8 навчальний корпус, 114 (6) кімн.

Навчальна лабораторія «Очищення газових викидів» для студентів базового напряму «Екологія».
У навчальній лабораторії студенти:

  • знайомляться із складом та властивостями атмосфери, основними атмосферними забруднювачами та методами оцінювання забруднення атмосферного повітря;
  • визначають вміст оксиду вуглецю CO та летких вуглеводнів CnH2n за допомогою газоаналізатора 102ФА01М.