Структура кафедри

Завідувач кафедри:

проф., д.т.н. Погребенник Володимир Дмитрович 1 навчальний корпус навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола, вул. Ген. Чупринки, 130, кім. 218. Тел. + 38 (032) 258-91-16.

Викладацька – кім. 217 тел. + 38 (032) 258-91-18 , методичний кабінет – кім. 209, лабораторії – кім. 213-215.

Детальніше...

Інформація абітурієнтам

Кафедра екологічної безпеки та аудиту готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальностями 8.04010604 “Екологічний контроль та аудит” кваліфікації 2211.2 “Експерт з екології” та 8.04010603 “Екологічна безпека” кваліфікації 2149.2 “Інженер з техногенно-екологічної безпеки” (в процесі ліцензування), а також бакалаврів зі спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” зі спеціалізації “Екологічний контроль та аудит” (3-й і 4-й курс).

Детальніше...

Історія кафедри

Кафедру “Екологічної безпеки та аудиту” створено наказом ректора № 157-10 від 17.10.2011 року в складі навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола і очолив її д.т.н., професор В.Д. Погребенник.

Наука

Основні напрямки наукових досліджень:

Кафедра виконує три науково-дослідні роботи в галузі екології: «Оптимізація екологічного стану територій внаслідок забруднення навколишнього середовища важкими металами» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – асистент Войціховська А.С.), «Розроблення нових методів і засобів екологічного експрес-контролю продукції та середовищ» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – ст. викладач Пашук А.В.), «Методи та засоби підвищення екологічної безпеки цукрового виробництва» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – доцент Чаповська Р.Б.) та «Розроблення методів та систем захисту інформації» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – асистент Політило Р.В.).

Детальніше...

Навчання

Кафедра екологічної безпеки та аудиту готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями:

  • 8.04010603 «Екологічна безпека» кваліфікації 2149.2 «Інженер з техногенно-екологічної безпеки» (в процесі ліцензування);
  • 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит» кваліфікації 2211.2 «Експерт з екології».

Форма навчання: денна.
Навчання проводиться за рахунок держбюджету та за кошти юридичних і фізичних осіб.
Термін навчання: 1,5 року — магістр.
Мова навчання: українська.

Детальніше...

Аспірантура

Кафедра екологічної безпеки та аудиту веде підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через аспірантуру. Аспіранти та викладачі кафедри беруть активну участь у засіданнях Ради молодих вчених. У 2012-2013 роках на кафедрі здійснюють дисертаційні дослідження 3 аспіранти. Великі потенційні можливості для розвитку наукової та видавничої діяльності кафедри дає науково-методична співпраця з українським та закордонними навчальними та науковими установами.

Інформація про аспірантів

Кафедра Аспірант, докторант, здобувач Форма навчання Рік вступу-закінчення % виконання роботи Керівник, вчене звання, наукова ступінь
1 КЕБ ас. Хромчак П.Т. заочна 2009-2013 60% Погребенник В.Д., д.т.н., професор
2 КЕБ ас. Пігур Н.В. денна 2010-2013 40% Погребенник В.Д., д.т.н., професор
3 КЕБ ас. Грет М.С. заочна 2011-2015 10% Погребенник В.Д., д.т.н., професор
 • розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Наука

Основні напрямки наукових досліджень:

Кафедра виконує три науково-дослідні роботи в галузі екології: «Оптимізація екологічного стану територій внаслідок забруднення навколишнього середовища важкими металами» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – асистент Войціховська А.С.), «Розроблення нових методів і засобів екологічного експрес-контролю продукції та середовищ» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – ст. викладач Пашук А.В.), «Методи та засоби підвищення екологічної безпеки цукрового виробництва» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – доцент Чаповська Р.Б.) та «Розроблення методів та систем захисту інформації» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – асистент Політило Р.В.).

Екологічна безпека це:
  • оптимальне управління охороною довкілля і забезпечення раціонального природокористування;
  • системи екологічного моніторингу;
  • обґрунтування оцінок екологічного ризику;
  • забезпечення здоров'я людини;
  • забезпечення сталого розвитку.
Екологічний контроль та аудит це:
  • методи та засоби контролю за станом довкілля;
  • визначення сучасного екологічного стану усіх компонентів довкілля;
  • визначення відповідності сучасної екологічної ситуації екологічним стандартам, які б забезпечували оптимальний стан довкілля та безпеку життєдіяльності людини.

Однією з наукових проблем, якою займається кафедра, є мінімізація впливу відходів вуглевидобутку на довкілля регіону.

Накопичення стоків з терикону Червоноградської збагачувальної фабрики

Міжнародна співпраця.

Кафедра започаткувала співпрацю з Відділом цукроваріння Інституту біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості та Державною Вищою Технічною Школою (Польща).

Співпраця з ВНЗ України та промисловими підприємствами.

Укладено угоди про співпрацю з кафедрою екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету, кафедрою біохімії та екологічного контролю Національного університету харчових технологій, кафедрою екології та природокористування Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, еколого-економічним факультетом Одеського державного екологічного університету, лабораторією промислової токсикології гігієни праці при використанні хімічних речовин Інституту медицини праці Академії медичних наук України, кафедрою приладів і контрольно-вимірювальних систем Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, кафедрою оптоелектроніки Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, ТзОВ ”Олександрійський цукровий завод”, відділом цукрової промисловості агрохолдингу "Ukrlandfarming PLC", агропромхолдингом “Астарта-Київ”, ТзОВ СП ”Нива, ПП ”Гігієнікс”, науково-виробничим підприємством “Інститут аналітичних методів контролю”, кафедрами загальної фізики, напівпровідникової електроніки, охорони праці, безпеки інформаційних технологій та захисту інформації Національного університету "Львівська політехніка" та ін.