• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

 

Стасевич Сергій Павлович

Доцент
к.т.н., доцент
stasevych@ukr.net


ОСВІТА
  • 1968–1978 роки – Горохівська середня школа №2, Волинська обл., повна середня освіта.
  • 1982–1987 роки – Львівський політехнічний інститут, радіотехнічний факультет, спеціальність – конструювання та виробництво радіоапаратури.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
1979–1981 роки – служба в армії.
1987–2004 роки – працював у Львівському політехнічному інституті на посадах інженера НДЛ-61, асистента, доцента кафедри конструювання та технології виробництва радіоапаратури.
2004–2011 роки – декан факультету інформаційних технологій Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола.
з 2011 – по т. ч. – заступник директора – декан базової вищої освіти Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола.
 
НАГОРОДИ
2004 – Почесна грамота МОН України.
2007 – Нагрудний знак "Відмінник освіти України".
 
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
«Комп‘ютерні мережі»
«Периферійні пристрої»
 
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – математичне і комп’ютерне моделювання, радіотехніка і електроніка.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано більше 70 наукових та науково-методичних праць, одному з яких присвоєно гриф Міністерства освіти та науки.

Серед них:
  1. Когут В.М., Костюк І.В., Стасевич С.П. Моделювання вимушених коливань пластинчастих кон¬струкцій РЕЗ // Вісник Львів. політехн. ін-ту № 280. Теорія і проектування напівпровід¬ни¬кових та радіоелектронних пристроїв.- Львів: Вища школа. Вид-но при Львів. ун-ті, 1994.-С.32-36.
  2. Когут В.М., Костюк І.В., Стасевич С.П. Ієрархічна модель віброізольованих радіоелектронних засобів // Вісник ДУ ЛП № 289. Теорія і проектування напівпровідникових і радіоелектронних пристроїв. - Львів: Вища школа. Вид-во при Львів. ун-ті, 1995.-С. 43-46.
  3. Костюк І.В., Стасевич С.П. Моделювання теплового стану ділянки тіла людини при НВЧ опроміненні з використанням гнучких плоских іплікаторів // Электроника и связь, №11, Киев, 2001.-С.71-73.
  4. Костюк І.В., Кулінченко О.Ю., Стасевич С.П. Структура програмної реалі¬зації теплового моделювання тіла людини // Вісник НУ"ЛП" “Радіоелек¬троніка та телекомунікації” - Львів: Вид-во НУ"ЛП", 2002. -№ 443.- С.20-24.
  5. Казимира І.Я., Стасевич С.П. Методика синтезу спрощених моделей електронних схем // Збірник наукових праць ЛДІНТУ ім. В. Чорновола. Серія: “Фізико-математичні та технічні науки”. - Вид-во ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, Львів, 2009. - № 2. – С.64-75.
  6. Нємкова О.А., Стасевич С.П., Шандра З.А. Дослідження завадостійкості криптографічного захисту інформації на основі криптографічних перетворень // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. №9 (151). Ч.1. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010.- С.39-44.
  7. Козак Л.І., Костюк І.В., Стасевич С.П. Основи програмування // Навч. Посіб. - Львів: Вид-во ЛДІНТУ ім. В. Чорновола; Новий Світ -2000, 2011. - 328 С.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Українська і російська мови – володіє вільно, англійська – на розмовному рівні.