• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

 

Кузь Ольга Назарівна

Асистент
olyakuzon@gmail.comОСВІТА
  • Вища освіта: Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «прикладна математика», кваліфікація «математик», рік закінчення - 1996.
  • Аспірантура: (1996-1997, 2003-2005), Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра механіки.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
1996-1997, 2003-2005 роки – аспірант, ЛНУ імені Івана Франка.
2005-2011 – асистент, ЛДІНТУ імені В. Чорновола, кафедра вищої математики.
2011 - до тепер. часу – асистент, НУ «Львівська політехніка», кафедра загальної екології та екоінформаційних систем.
 
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
«Технологія програмування»
«Об’єктно-орієнтоване програмування»
«Чисельні методи»
«Економічна інформатика»
«Економетрія»
 
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – обчислювальна механіка твердого деформівного тіла в областях з криволінійною межею, контактні задачі деформаційної теорії пластичності.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 20 наукових праць (в тому числі у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та навчально-методичні праці.

Серед них:
  1. Сулим Г.Т., Кузь О. Н. Числове розв’язування осесиметричних задач деформаційної теорії пластичності для тіл з виточками // Теорет. и прикладная механика. 2005. Вып. 40. – С. 49-53.
  2. Кузь О. Н. Числова реалізація варіаційно-різницевого методу для визначення пружнопластичної рівноваги тривимірних тіл, обмежених неплоскими поверхнями // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех-мат. – 2005. – Вип. 64. – С. 126-133.
  3. Сулим Г. Т., Лучко Й. Й., Кузь О. Н. Числове розв’язування осесиметричної задачі з’єднання арматурних стрижнів обтискною втулкою // Дороги і мости, вип. 8. –К.: ДерждорНДІ, 2008. – С. 254-259.
  4. Кузь О. Н., Лучко Й. Й., Сулим Г. Т. Числове розв’язування осесиметричної задачі про з’єднання металевих арматурних стрижнів пружно-пластичною обтискною втулкою // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій, вип. 10. – Л.: Каменяр, 2008. – С. 70-75.
  5. Кузь О. Н. Числове розв’язування контактної задачі про формування з’єднання пружних арматурних стрижнів пружно-пластичною муфтою / Кузь О. Н., Сулим Г. Т. // Вісник ТНТУ. — 2011. — № 3. – С. 74-80.