• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

 

Казимира Ірина Ярославівна

доцент
к.т.н., доцент
і_kazymyra@ukr.net


ОСВІТА
 • У 1994 році закінчила з відзнакою Державний університет «Львівська політехніка» (факультет комп’ютерної техніки та інформаційних технологій) за спеціальністю «Системи автоматизованого проектування». Кваліфікація за дипломом: інженер-системотехнік.
 • У 1994-1997 роки - навчалася в аспірантурі на кафедрі систем автоматизованого проектування Державний університет «Львівська політехніка».
 • У 1998 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Державного університету «Львівська політехніка», здобула науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.12
  «Системи автоматизації проектування». Тема дисертації: «Методи та засоби забезпечення ефективності процедур оптимального проектування ІС на схемотехнічному етапі». Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України, професор Коваль В.О.
 • У 2003 р. присвоєно вчене звання доцента. Атестат доцента кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань отримала у Національному університеті «Львівська політехніка».
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
1994–1997 роки – аспірант кафедри систем автоматизованого проектування, Державний університет «Львівська політехніка».
1996–1997 роки – асистент тієї ж кафедри (за сумісництвом).
1997–1998 роки – інженер-програміст, ТзОВ «Інститут комп’ютерних технологій».
1998–2007 роки – спочатку асистент, а з 2001 р. доцент кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань, Національний університет «Львівська політехніка».
2007–2008 роки – доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Інститут підприємництва та перспективних технологій при НУ «Львівська політехніка».
2008–2011 роки – доцент кафедри інформаційно-комп’ютерних технологій і систем, Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола.
з 2011 року – після приєднання ЛДІНТУ ім. В.Чорновола до НУ «Львівська політехніка» - доцент кафедри загальної екології та екоінформаційних систем, Інститут екології, природоохоронної діяльності і туризму ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка».
 
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Читає лекції та проводить лабораторні/практичні заняття з таких навчальних дисциплін:

 1. Чисельні методи (для студентів 2 курсу базових напрямів «Комп’ютерні науки» та «Комп’ютерна інженерія»)
 2. Об’єктно-орієнтоване програмування (для студентів 2 курсу базового напряму «Комп’ютерні науки»)
 3. Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем (для студентів 3 курсу базового напряму «Комп’ютерні науки»)
 4. Технології програмування (для студентів 2 курсу базового напряму «Управління інформаційною безпекою»)
 5. Інженерія програмного забезпечення (для студентів 4 курсу базового напряму «Комп’ютерні науки»)

Керує дипломними роботами, курсовим проектуванням, науково-дослідною роботою студентів.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Тематика наукової роботи пов’язана із розробкою моделей, методів та програмних засобів забезпечення ефективності автоматизованого проектування електронних та мікроелектронних засобів, розробкою навчально-дослідних програмних систем. Нещодавно зацікавилась також методами і програмними засобами інтелектуальної обробки даних.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано більше 60 наукових та навчально-методичних праць. Зокрема:

 1. V.Koval, M.Blyzniuk, I.Kazymyra. Simplified Models of IC’s for the Acceleration of Circuit Design. // In the book “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems” (eds. A.Napieralski et al.). – Kluwer Academic Publishers, Boston, USA, 1998. ? P. 149-155.
 2. І.Казимира. Використання спрощених моделей ІС при розв’язанні задач багатокритеріальної параметричної оптимізації. // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник НУ”ЛП”. – № 415. – Львів, 2001. С. 108-121.
 3. Б.Мандзій, І.Казимира. Аналіз особливостей оптимізаційних моделей у задачах параметричної оптимізації ІС. // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник НУ”ЛП”. – № 443. – Львів, 2002. С. 8-14.
 4. I.Kazymyra, M.Blyzniuk. Teaching for Understanding in Electronics/Microelectronics by Training CAD Tools. // Journal "Electronics and Electrical Engineering". – Kaunas : Technologija, 2004. – No. 6(55). – pp. 14-19.