• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

 

Гембара Тарас Васильович

Доцент
к.т.н., доцент
lemberg.ukraine@gmail.com


ОСВІТА
  • 1971–1981 роки – Львівська середня школа №8, повна середня освіта.
  • 1981–1986 роки – Львівський державний університет ім. І. Франка, факультет прикладної математики і механіки, спеціальність – механіка, математик-прикладник. Диплом МВ №931553.
  • 1993 – Присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Спеціалізованою Вченою радою ФМІ НАН України. Дисертація виконана за темою «Визначення ресурсу залізобетонних балочних елементів конструкцій методами математичної теорії тріщин». Диплом КН. №002796.
  • 2002 – Присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики і математики. Атестат ДЦ №004447.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
1986–1987 роки – інженер ФМІ АН УРСР.
1987–1990 роки – аспірант ФМІ АН УРСР.
1990–1994 роки – інженер, молодший науковий співробітник ФМІ НАН України.
1994–2004 роки – старший викладач, доцент кафедри фізики і математики Львівської національної академії ветеринарної медицини.
2004–2011 роки – доцент кафедри вищої та обчислювальної математики Західноукраїнського інституту інформаційних технологій та управління, який з 2005 року перейменовано у Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола.
з 2011-по т.ч. – доцент кафедри ЗЕС Національного університету «Львівська політехніка».
 
НАГОРОДИ
2010 – Почесна грамота МОНУ.
 
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
«Теорія інформації і математична статистика»
«Дослідження операцій»
«Оптимізаційні методи і моделі»
 
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – математичне і комп‘ютерне програмне моделювання.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано більше 50 наукових та 10 науково-методичних праць, одній з яких присвоєно гриф Міністерства освіти та науки.

Серед них:
  1. Федишин Я.І., Демків Т.М., Гембара Т.В. Лабораторний практикум з фізики: Навчальний посібник. Державне спеціалізоване видавництво «Світ», 2006.- 351 с.
  2. Гембара Т.В., Думанський О.І. Лабораторний практикум до дисципліни «Економічна інформатика»: Методичний посібник. ЛДІНТУ - Львів: 2007.- 72 с.
  3. Гембара Т.В., Гайвась І.В. Теоретико-ймовірнісний підхід у визначенні міри інформації дискретних джерел - ”Математичне моделювання складних систем ”Збірник наукових статей ЛДІНТУ, Львів, 2009.- 198-201 с.
  4. Гайвась І.В., Гембара Т.В. Математичне моделювання сигналів в n-вимірному лінійному просторі ,там же— 255-258 с.
  5. Т.Гембара, Я.Федишин. Аналіз поширення границі розділу фаз у задачі Стефана. // Математичне моделювання складних систем. - Матеріали науково-практичної конференції. Сер. фіз.-мат. та тех. науки , Львів, 12-14 травня 2009 р. – С. 45.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Українською і російською мовами володіє вільно, німецькою, польською – на розмовному рівні.