Структура кафедри

Кафедра загальної екології та екоінформаційних систем розташована у навчальному корпусі 1 Ч. Національного університету «Львівська політехніка» (Інститут екології. природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола) за адресою: м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 130.

Керівництво:
 • Завідувач кафедрою – доц., д.т.н. Берко Андрій Юліанович (Корпус 1 Ч., 101 кімн., тел. 258-91-34)
 • Заступник завідувача кафедрою – доц., к.т.н. Гембара Тарас Васильович (Корпус 1 Ч., 412 кімн., тел. 258-91-48)
Викладацька:
 • (Корпус 1 Ч., 313 кімн., тел. 258-91-82)
Методичний кабінет:
 • (Корпус 1 Ч., 314 кімн., тел. 258-91-66)
Аспірантська:
 • (Корпус 1 Ч., 316 кімн.)
Лабораторії:
 • (Корпус 1 Ч., 108 кімн.) – Радіотехнічних та екологічних вимірювань
 • (Корпус 1 Ч., 109 кімн.) – Мікропроцесорної та цифрової техніки
 • (Корпус 1 Ч., 110 кімн.) – Інформаційно-вимірювальних систем
 • (Корпус 1 Ч., 113 кімн.) – Комп`ютерного моделювання
 • (Корпус 1 Ч., 402 кімн.) – Програмного та методичного забезпечення
 • (Корпус 1 Ч., 403 кімн.) – Комп`ютерних екосистем і мереж

Історія кафедри

Кафедра Загальної екології та екоінформаційних систем (ЗЕС) створена у 2003 р. і функціонує у складі Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола (ІЕПТ) Національного університету “Львівська політехніка” (НУЛП).

Детальніше...

Наука

На кафедрі проводяться фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблеми "Комп‘ютерне моделювання динамічних об‘єктів та інформаційних систем інтелектуальної обробки даних в екології та природоохоронній діяльності”. За останні чотири роки працівниками кафедри опубліковано три монографії та більше ста статей у наукових збірниках та журналах.

Детальніше...

Навчання

Бакалавр:

Перші чотири роки навчання за напрямом “Комп’ютерні науки” дають змогу отримати базову вищу освіту та кваліфікацію бакалавра з відповідним профілем знань. Базова вища освіта забезпечує ґрунтовні знання за напрямом підготовки, зокрема в галузі інформаційно-екологічних технологій. Кваліфікація бакалавра дозволяє випускникам працювати на первинних посадах інженерів та техніків, програмістів та менеджерів проектів. Фахівці цього напряму отримують грунтовні знання з методів розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня (JAVA, Pascal, C++, Lisp, Prolog); методів аналізу і побудови інтелектуальних моделей обробки інформації в сферах бізнесу, менеджменту, екології та природоохоронної діяльності.

Детальніше...

Аспірантура

Кафедри ЗЕС здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через аспірантуру за спецальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Підготовку аспірантів забезпечують три д.т.н., професори. На сьогоднішній день на кафедрі проходять підготовку п`ять аспірантів з відривом від виробництва.

Інформація про аспірантів

Кафедра Аспірант, докторант, здобувач Форма навчання Рік вступу-закінчення % виконання роботи Керівник, вчене звання, наукова ступінь Тема дисертаційних досліджень
1 ЗЕС ас. Сингалевич Артур Петрович денна 2011-2014 10 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Модель видобування фактів з текстів природною українською мовою та метод її навчання”
2 ЗЕС ас. Євчук Андрій Олександрович денна 2010-2013 15 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Інформаційна технологія для моделювання розподілу теплового поля в тілі людини“
3 ЗЕС ас. Шалева Оксана Романівна денна 2010-2013 30 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Моделі та методи інтелектуальної обробки даних на основі швидких біортогональних перетворень”
4 ЗЕС ас. Шокира Галина Ярославівна денна 2009-2012 50 Заяць В.М., професор, д.т.н. “Методи та алгоритми визначення пріоритету первинних ознак при побудові систем розпізнавання“
5 ЗЕС ас. Клочко Павло Олександрович денна 2009-2012 60 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Прогнозування процесів за допомогою частотно-просторових перетворень”
 • розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

 

Попіль Оксана Віталіївна

Старший викладач
к.ф-м.н.
xalva84@mail.ruОСВІТА
 • 1990–2000 роки – Львівська лінгвістична гімназія, повна середня освіта.
 • 2000–2005 роки – Львівський національний університет імені Івана Франка, механіко-математичний факультет, спеціальність – механіка.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
2005–2008 роки – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 01.02.04 – механіка де формівного твердого тіла.
2005–2010 роки – праця у Львівському інституті підприємництва та перспективних технологій на посаді викладача кафедри фундаментальної підготовки.
з 2010 – по т. ч. – ст.викл. кафедри ЗЕС Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола НУ “Львівська політехніка»
 
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
«Економетрія»
«Математичне програмування»
«Економіко-математичне моделювання»
«Інформатика та комп’ютерна техніка»
«Інтернет-технології»
 
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – моделювання та дослідження термопружних процесів в неоднорідних тілах та середовищах.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано більше 20 наукових публікацій.

Серед них:
 1. Галазюк О. Квазистатическая задача термоупругости радиально-слоистого пространства / Галазюк О. В., Турчин И. Н. // Теоретическая и прикладная механика. 2005. - Вып. 41. С. 63-69.
 2. Галазюк О. Метод поліномів Лагерра в нестаціонарній задачі теплопровідності для радіально-шаруватого циліндра / Галазюк О. В., Турчин І. М. // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. 2006. Вип. 65. – С. 24-32.
 3. Сулим Г. Т. Плоске стаціонарне поле в тілі з теплонепроникним циліндричним включенням за існування теплового шару на межі контакту / Сулим Г. Т., Галазюк О. В. // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2007. 50, № 3. – С. 160-165.
 4. Галазюк О. В. Квазістатична плоска неосесиметрична задача термо¬пружності радіально-шаруватого циліндричного тіла / Галазюк О. В., Турчин І. М. // Вісник Дніпр. Ун-ту. Серія механіка. – 2007. - №2/2. –Вип. 11, том 2. - С. 58-65.
 5. Сулим Г. Т. Плоска термопружна деформація циліндра з поверхневим межовим шаром за локалізованого нагрівання його поверхні / Сулим Г. Т., Галазюк О. В. // Вісник Дніпр. Ун-ту. Серія механіка. – 2008. - №5. –Вип. 12, том 2. - С. 136-143.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Українська, російська, англійська мови – вільно; німецька, польська – на розмовному рівні.