Структура кафедри

Кафедра загальної екології та екоінформаційних систем розташована у навчальному корпусі 1 Ч. Національного університету «Львівська політехніка» (Інститут екології. природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола) за адресою: м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 130.

Керівництво:
 • Завідувач кафедрою – доц., д.т.н. Берко Андрій Юліанович (Корпус 1 Ч., 101 кімн., тел. 258-91-34)
 • Заступник завідувача кафедрою – доц., к.т.н. Гембара Тарас Васильович (Корпус 1 Ч., 412 кімн., тел. 258-91-48)
Викладацька:
 • (Корпус 1 Ч., 313 кімн., тел. 258-91-82)
Методичний кабінет:
 • (Корпус 1 Ч., 314 кімн., тел. 258-91-66)
Аспірантська:
 • (Корпус 1 Ч., 316 кімн.)
Лабораторії:
 • (Корпус 1 Ч., 108 кімн.) – Радіотехнічних та екологічних вимірювань
 • (Корпус 1 Ч., 109 кімн.) – Мікропроцесорної та цифрової техніки
 • (Корпус 1 Ч., 110 кімн.) – Інформаційно-вимірювальних систем
 • (Корпус 1 Ч., 113 кімн.) – Комп`ютерного моделювання
 • (Корпус 1 Ч., 402 кімн.) – Програмного та методичного забезпечення
 • (Корпус 1 Ч., 403 кімн.) – Комп`ютерних екосистем і мереж

Історія кафедри

Кафедра Загальної екології та екоінформаційних систем (ЗЕС) створена у 2003 р. і функціонує у складі Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола (ІЕПТ) Національного університету “Львівська політехніка” (НУЛП).

Детальніше...

Наука

На кафедрі проводяться фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблеми "Комп‘ютерне моделювання динамічних об‘єктів та інформаційних систем інтелектуальної обробки даних в екології та природоохоронній діяльності”. За останні чотири роки працівниками кафедри опубліковано три монографії та більше ста статей у наукових збірниках та журналах.

Детальніше...

Навчання

Бакалавр:

Перші чотири роки навчання за напрямом “Комп’ютерні науки” дають змогу отримати базову вищу освіту та кваліфікацію бакалавра з відповідним профілем знань. Базова вища освіта забезпечує ґрунтовні знання за напрямом підготовки, зокрема в галузі інформаційно-екологічних технологій. Кваліфікація бакалавра дозволяє випускникам працювати на первинних посадах інженерів та техніків, програмістів та менеджерів проектів. Фахівці цього напряму отримують грунтовні знання з методів розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня (JAVA, Pascal, C++, Lisp, Prolog); методів аналізу і побудови інтелектуальних моделей обробки інформації в сферах бізнесу, менеджменту, екології та природоохоронної діяльності.

Детальніше...

Аспірантура

Кафедри ЗЕС здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через аспірантуру за спецальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Підготовку аспірантів забезпечують три д.т.н., професори. На сьогоднішній день на кафедрі проходять підготовку п`ять аспірантів з відривом від виробництва.

Інформація про аспірантів

Кафедра Аспірант, докторант, здобувач Форма навчання Рік вступу-закінчення % виконання роботи Керівник, вчене звання, наукова ступінь Тема дисертаційних досліджень
1 ЗЕС ас. Сингалевич Артур Петрович денна 2011-2014 10 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Модель видобування фактів з текстів природною українською мовою та метод її навчання”
2 ЗЕС ас. Євчук Андрій Олександрович денна 2010-2013 15 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Інформаційна технологія для моделювання розподілу теплового поля в тілі людини“
3 ЗЕС ас. Шалева Оксана Романівна денна 2010-2013 30 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Моделі та методи інтелектуальної обробки даних на основі швидких біортогональних перетворень”
4 ЗЕС ас. Шокира Галина Ярославівна денна 2009-2012 50 Заяць В.М., професор, д.т.н. “Методи та алгоритми визначення пріоритету первинних ознак при побудові систем розпізнавання“
5 ЗЕС ас. Клочко Павло Олександрович денна 2009-2012 60 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Прогнозування процесів за допомогою частотно-просторових перетворень”