• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Навчання

Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями:

 • 8.04010603 «Екологічна безпека» кваліфікації 2149.2 «Інженер з техногенно-екологічної безпеки» (в процесі ліцензування);
 • 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит» кваліфікації 2211.2 «Експерт з екології».

Форма навчання: денна.
Навчання проводиться за рахунок держбюджету та за кошти юридичних і фізичних осіб.
Термін навчання: 1,5 року — магістр.
Мова навчання: українська.

Підготовка магістрів за спеціальностями «Екологічний контроль та аудит» та «Екологічна безпека» та характеризується адаптованістю знань до сучасних вітчизняних та міжнародних вимог у сфері охорони навколишнього природного середовища, застосуванням креативного поєднання теоретичних знань із практичним впровадженням екологічних стандартів у побудові єдиної державної екологічної політики, що відповідає міжнародним стандартам та є невід'ємною частиною збереження та відтворення природних ресурсів, здатністю до розроблення та впровадження у практику іновацій, що спрямовуються на забезпечення розвитку та задоволення зростаючих потреб підприємств в сфері екологічного контролю та аудиту, розробленні новітніх методів контролю та адаптації елементів екологічного аудиту до європейських стандартів.

Сформована модель підготовки фахівців з екологічної безпеки, екологічного контролю та аудиту, а також організація відповідної системи їхнього навчання, забезпечує можливість отримання професійної освіти в сфері управління, організування та аналізу систем екологічної безпеки, застосування інформаційних систем і технологій, інформаційного аналізу відповідно до сучасних концепцій, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування проектних, виробничих, інноваційних, фінансових, державних структур та організацій.

Програма фахової підготовки включає такі основні дисципліни:
 • екологічний контроль;
 • екологічний аудит;
 • екологічна експертиза;
 • методологія та організація наукових досліджень в екології;
 • екологічна безпека;
 • моделювання та прогнозування стану довкілля;
 • інноваційні технології в екології;
 • екологічні вимірювально-інформаційні технології;
 • екологічний моніторинг довкілля;
 • техногенна безпека промислових та сільськогосподарських виробництв;
 • утилізація та рекуперація відходів.

Підготовка магістрів за спеціальностями «Екологічна безпека» та «Екологічний контроль та аудит» характеризується адаптованістю знань до сучасних вітчизняних та міжнародних вимог у сфері охорони довкілля, застосуванням креативного поєднання теоретичних знань із практичним впровадженням міжнародних екологічних стандартів у побудові єдиної державної екологічної політики.