• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

Навчання

Кафедра екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності здійснює підготовку магістрів за спеціальностями:

    • 8.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності»;
    • 8.18010017 «Економіка довкілля та природних ресурсів».

Викладачі кафедри читають також економічний блок дисциплін для студентів напрямів підготовки «Туризм» і «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичною літературою і мультимедійною технікою. Лекційний матеріал подається з урахуванням сучасних тенденцій і явищ у сфері підготовки фахівців економічного спрямування.

У 2014 р. на базі кафедри ліцензовано напрям підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» з ліцензійним обсягом 25 осіб. Перший набір студентів відбуватиметься під час вступної кампанії 2015 р.

Програма фахових вступних випробувань