• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

 

Голодовська Олена Ярославівна

Завідувач лабораторією
golodovskaO@mail.ru
ОСВІТА
  • 1999–2004рр., Національний університет “Львівська політехніка” інститут хімії та хімічних технологій, кафедру «Екологія та охорона навколишнього середовища» і здобула кваліфікацію: магістра з екології та охорони навколишнього середовища.
  • 2007–по даний час здобувач кафедри «Прикладна екологія та збалансоване природокористування»
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
2005–2012 рр. працювала у Національному університеті “Львівська політехніка” інститут хімії та хімічних технологій, кафедра «Екологія та охорона навколишнього середовища», на посадах : інженер, інженер ІІ категорії, інженер І категорії
лютий 2012–по даний час – завідувач лабораторії кафедри загальної екології та екоінформаційних систем, ІЕПТ ім. В Чорновола Національного Університету "Львівська Політехніка".
НАУКОВА РОБОТА

Продовжую розпочату роботу над кандидатською дисертацією на тему «Оцінка антропогенного навантаження на басейн Західного Бугу (в межах Львівської області)»

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
  1. Ковальчук О.З. Моніторинг якості поверхневих вод Львівської області. / О.З. Ковальчук, О.Г. Чайка, О.Я. Голодовська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2008. – 609. – С. 246 – 249.
  2. Голодовська О.Я. Спостереження за станом поверхневих вод основних річ-кових басейнів Львівської області. / О.Я. Голодовська, О.З. Ковальчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2009. – 644. – С. 206 – 210.
  3. Мальований М.С. Моніторинг якості поверхневих вод у басейні Західного Бугу. / М.С. Мальований, О.Я. Голодовська, О.З. Ковальчук // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 квітня 2011 р. – Том 1. – Київ, 2011. – С. 359-362.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Українською і російською мовами володію вільно, польською – на розмовному рівні.