• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

Наука

Основні напрямки наукових досліджень

Кафедра виконує три науково-дослідні роботи в галузі екології: «Оптимізація екологічного стану територій внаслідок забруднення навколишнього середовища важкими металами» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – асистент Войціховська А.С.), «Розроблення нових методів і засобів екологічного експрес-контролю продукції та середовищ» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – ст. викладач Пашук А.В.), «Методи та засоби підвищення екологічної безпеки цукрового виробництва» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – доцент Чаповська Р.Б.) та «Розроблення методів та систем захисту інформації» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – асистент Політило Р.В.).

Екологічна безпека це:

  • оптимальне управління охороною довкілля і забезпечення раціонального природокористування;
  • системи екологічного моніторингу;
  • обґрунтування оцінок екологічного ризику;
  • забезпечення здоров'я людини;
  • забезпечення сталого розвитку.

Екологічний контроль та аудит це:

  • методи та засоби контролю за станом довкілля;
  • визначення сучасного екологічного стану усіх компонентів довкілля;
  • визначення відповідності сучасної екологічної ситуації екологічним стандартам, які б забезпечували оптимальний стан довкілля та безпеку життєдіяльності людини.

Однією з наукових проблем, якою займається кафедра, є мінімізація впливу відходів вуглевидобутку на довкілля регіону.

Накопичення стоків з терикону Червоноградської збагачувальної фабрики

Міжнародна співпраця

Кафедра започаткувала співпрацю з Відділом цукроваріння Інституту біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості та Державною Вищою Технічною Школою (Польща).

Співпраця з ВНЗ України та промисловими підприємствами

Укладено угоди про співпрацю з кафедрою екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету, кафедрою біохімії та екологічного контролю Національного університету харчових технологій, кафедрою екології та природокористування Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, еколого-економічним факультетом Одеського державного екологічного університету, лабораторією промислової токсикології гігієни праці при використанні хімічних речовин Інституту медицини праці Академії медичних наук України, кафедрою приладів і контрольно-вимірювальних систем Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, кафедрою оптоелектроніки Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, ТзОВ ”Олександрійський цукровий завод”, відділом цукрової промисловості агрохолдингу "Ukrlandfarming PLC", агропромхолдингом “Астарта-Київ”, ТзОВ СП ”Нива, ПП ”Гігієнікс”, науково-виробничим підприємством “Інститут аналітичних методів контролю”, кафедрами загальної фізики, напівпровідникової електроніки, охорони праці, безпеки інформаційних технологій та захисту інформації Національного університету "Львівська політехніка" та ін.