• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

Наука

На кафедрі проводяться фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблеми "Комп‘ютерне моделювання динамічних об‘єктів та інформаційних систем інтелектуальної обробки даних в екології та природоохоронній діяльності”. За останні чотири роки працівниками кафедри опубліковано три монографії та більше ста статей у наукових збірниках та журналах.

На кафедрі проходять підготовку п‘ять аспірантів стаціонарної форми навчання за спеціальністю математичне моделювання та обчислювальні методи, роботою яких керують професори Заяць В.М. та Яцимірський М.М.

Налагоджені наукові зв‘язки про співпрацю з првідними університетами та академічними установами, зокрема: ХНУРЕ, НУ України "КПІ", КДАВТ ім. Петра Сагайдачного, УАД (м. Львів), Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Є.Г. Пухова (м. Київ), Інститутом електродинаміки НАН України (м. Київ), ФМІ НАН України (м. Львів), Політехнікою Лодзькою (Польща).

Доброю традицією кафедри є активне залучення студентів до наукової роботи, творчим пошуком яких керують чотири доктори наук та вісім кандидатів наук. Щороку на кафедрі проходить студентська науково-технічна конференція, за матеріалами якої видається збірник праць “Математичне моделювання складних систем”.

У даний час на кафедрі працюють чотири доктори та вісім кандидатів наук. Працівниками кафедри підготовлено та видано більше десяти підручників та навчальних посібників, ряд з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України. На кафедрі викладаються понад 40 навчальних дисциплін, серед яких: «Методи і засоби комп‘ютерних Інформаційних технологїй», «Основи програмування, «Чисельні методи», «Об‘єктно-орієнтоване програмування», «Архітектура комп‘ютерів»,: «Методи дослідження операцій», «Розпізнавання і обробка образів», «Інтелектуальна обробка даних», «Комп‘ютерні мережі» тощо.

 Викладачі кафедри читають лекції понад 600 студентам і проводять лабораторні заняття в 4 лабораторіях: програмного забезпечення, комп’ютерних систем і мереж, цифрової та мікропроцесорної техніки, комп’ютерного моделювання екоінформаційних систем.

Підготовлені викладачами кафедри студенти неодноразово займали призові місця на різних олімпіадах з програмування та мікропроцесорної техніки.