• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Наука

Кафедра ЕПМПД виконує наукові дослідження за такими напрямами:

 • трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів;
 • розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів.

За ініціативою кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності у рамках міжнародного проекту за участю Університету Св. Томаса (США, штат Мінесота, м. Мінеаполіс) реалізувано низку наукових заходів (круглих столів і семінарів), спрямованих на вирішення проблем екології. За результатами реалізованих заходів підготовлено і опубліковано колективну монографію: «ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ», співавторами якої стали науковці з таких навчально-наукових закладів як:

 • Університет св. Томаса (США, Мінесота);
 • Уральський державний економічний університет (Російська Федерація);
 • Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»;
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»;
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
 • Львівський інститут економіки і туризму.
 • Університет водного господарства;
 • Інститут розвитку села та сільського господарства Польської академії наук (м. Варшава);
 • Університет Барі Альдо Моро (Італія);

 

Вимоги до оформлення монографії

 

Основні результати досліджень, які виконано у 2014 р. опубліковано у таких наукових працях:

 • Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю [монографія] / за наук. ред. д.е.н. С.В. Князя. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2014. – 372 с.;
 • Kniaz S.V. Commercialization of high-tech products: theoretical-methodological aspects / N. Shpak, S. Kniaz, N. Myroshchenko, O.Kolomiyets // Econtechmod. – 2014. – Vol. 3 No 1., 81-88 р.;
 • Kniaz S.V. The peculiarities of an enterprise intellectual potential bearer’s interaction and the identification of their goals / S. Kniaz, L. Holyavka// Econtechmod. – 2014. – Vol. 3 No 2., 21- 27р.;
 • Князь С.В. Детермінантна та стохастична складові інвестування у сфері торговельного підприємництва // С.В. Князь, О.Є.Федорчак, Я.С.Богів // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 1. – С.6-10.;
 • Князь С.В. Впровадження повітроочисних установок промисловими підприємствами в системі заходів захисту довкілля / С.В. Князь, О.М.Страп, Г.Й.Лучко // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ;
 • Князь С.В. Потенціал системи управління підприємством: елементний склад та структура / С.В. Князь // Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць. – Львів: Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України – 2014. – № 4 (48). – С. 76-85.;
 • Князь С.В. Формування системи управління комерціалізацією інновацій підприємств / С.В. Князь, Н.М. Комарницька // Ефективна економіка. – 2014. – № 5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ;
 • Князь С.В. Складові системи формування інтелектуального потенціалу підприємства / С.В. Князь, Л.Ю. Холявка // Науковий вісник Херсонського державного університету: збірник наукових праць. – Херсон: Херсонський державний університет – 2014. – Випуск 6. Частина 2. – С. 191-194.;
 • Фарат О.В. Інноваційні напрями розвитку та оптимізації інвестиційного потенціалу Львівщини / О.В.Фарат // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2014. – №2 (152). – С.287-293;
 • Фарат О.В. Вплив інноваційно-інвестиційних процесів на розвиток пріоритетних галузей Україні / О.В.Фарат // Науковий журнал «Економіка розвитку». – 2014. - №1 (69). – С.22-27;
 • Фарат О.В. Переваги та недоліки інноваційний кластерів у порівнянні з іншими інноваційними структурами / О.В.Фарат // Науковий вісник Херсонського державного університету Серія "Економічні науки" . – Херсонськийдержавнийуніверситет.. Випуск 6. Частина.3. – 2014. – С.200-205.;
 • Боровик О.Н., Данько Т.І. Управління на засадах концепції сталого розвитку: монографія / за науковою редакцією д.е.н. С.В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2014. С. 140-149.