• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

Спеціалізація «Економіка довкілля і природних ресурсів»

Тривалість навчання за спеціалізацією «Економіка довкілля і природних ресурсів» складає півтора року (магістерські програми «Віртуальна економіка та екоінноваційний трансфер» і «Екобрендинг і рекламні технології»). Студенти, які виконали програму підготовки магістра, отримують кваліфікацію «Фахівець з економічного моделювання екологічних систем».

Студенти вивчають такі дисципліни: економіка довкілля, економіка природних ресурсів, організаційно-економічний механізм екологічного регулювання, екологічний менеджмент, методи аналізу еколого-економічних систем, основи системного підходу та методи прийняття рішень, теорія сталого розвитку, світова економіка і глобалізація, економіка навколишнього середовища, економічний аналіз інвестиційних проектів, економіка землекористування, менеджмент довкілля підприємств та охорона праці, еколого-економічні проблеми природокористування, екологія промислових технологій, моделювання складних еколого-економічних систем, методологія наукових досліджень.

Випускники можуть працювати консультантами з економіко-екологічних питань, економічними радниками, менеджерами у сфері природокористування, фахівцями з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, науковими співробітниками, фахівцями з управління проектами та програмами у сфері матеріального і нематеріального виробництва, викладачами вищих навчальних закладів тощо.

Попит у фахівцях з економічного моделювання екологічних систем має місце у Міністерстві екології та природних ресурсів України, Державній екологічній інспекції України, департаментах екології та природних ресурсів Обласних державних адміністрацій, управліннях екології та благоустрою Міських рад, установах природно-заповідного фонду, утилізаційних підприємствах, консалтингових компаніях, громадських організаціях, наукових і навчальних установах тощо.