• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

Спеціалізація «Менеджмент природоохоронної діяльності»

Навчання за спеціалізацією “Менеджмент природоохоронної діяльності” триває впродовж півтора року. У результаті виконання магістерських програм «Державна екоекспертиза і дозвільна діяльність» чи «Публічне управління трансфером екотехнологій» випускники отримують кваліфікацію «Менеджер (управитель) з природокористування».

Студенти вивчають такі дисципліни: економіка природокористування, управління природоохоронною діяльністю, інформаційні системи і технології в природоохоронній діяльності, управління екологічними проектами, екологічний менеджмент, екомоніторинг, управління екологічними інвестиціями, інноваційний менеджмент в природоохоронній діяльності, стандартизація та сертифікація у природоохоронній діяльності, екологічні ризики в підприємницькій діяльності, еколого-економічний механізм відтворення природних ресурсів, міжнародний менеджмент природоохоронної діяльності.

У результаті теоретичної та практичної підготовки фахівці з менеджменту природоохоронної діяльності повинні вміти визначати основні тенденції економічної політики підприємств та організацій з урахуванням інтересів держави, а саме: оцінювати природоресурсний потенціал галузей і регіонів; розробляти стратегічні, операційні та поточні плани природоохоронної діяльності підприємств та організацій; проводити постійний моніторинг інновацій в галузі природоохоронної діяльності, здійснювати заходи по проведенню економічно-обґрунтованих інновацій; планувати фінансові показники природоохоронної діяльності за сучасними методами з управлінням галузевих та регіональних особливостей і прогнозів; здійснювати моніторинг пріоритетних напрямів природоохоронної діяльності в Україні та країнах світу.

Випускники можуть працювати керівниками екопроектів, менеджерами відділів якості промислових підприємств, координаторами програм впровадження екостандартів, експертами еколого-економічного оцінювання інноваційних проектів, керівниками органів державного управління, які займаються питаннями екології та природних ресурсів, викладачами науково-освітніх установ, тощо.