• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

Спеціалізації «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Прикладна екологія та збалансоване природокористування», «Екологічний контроль та аудит», «Екологічна безпека»

Магістерські програми екологічного спрямування є необхідними в умовах науково-технічного прогресу та наслідків антропогенного впливу. Адже одним із пріоритетних напрямів розвитку України є екологізація виробництва, яка означає гармонізацію взаємовідносин господарюючих об’єктів і природи, забезпечення екологічної безпеки продукції, виробничих систем і великих техногенних утворень, нейтралізацію і максимально можливе зменшення обсягів викидів у довкілля забруднюючих та отруйних речовин, здійснення заходів з національної програми раціонального природокористування й переходу до екологічно безпечної життєдіяльності людини. Нині ефективне, екологічно збалансоване господарювання має бути пріоритетним напрямом сталого розвитку і продовольчої безпеки нашої держави.

Підготовка магістрів та спеціалістів зазначених спеціалізацій (після отримання диплому бакалавра) здійснюється впродовж півтора року. Студенти здобувають кваліфікацію «Еколог» чи «Експерт з екології», залежно від спеціалізації.

Підготовка магістрів за спеціалізацією «Екологічний контроль та аудит» характеризується адаптованістю знань до сучасних вітчизняних та міжнародних вимог у сфері охорони навколишнього природного середовища, застосуванням креативного поєднання теоретичних знань із практичним впровадженням екологічних стандартів у побудові єдиної державної екологічної політики, що відповідає міжнародним стандартам та є невід'ємною частиною збереження та відтворення природних ресурсів. Майбутні фахівці повинні володіти здатністю до розроблення та впровадження у практику інновацій, що спрямовуються на забезпечення розвитку та задоволення зростаючих потреб підприємств в сфері екологічного контролю та аудиту, розробленні новітніх методів контролю та адаптації елементів екологічного аудиту до європейських стандартів.

Сформована модель підготовки фахівців за магістерськими програмами екологічного спрямування, а також організація відповідної системи їхнього навчання, забезпечує можливість отримання професійної освіти в сфері управління, організування та аналізу систем екологічної безпеки, застосування інформаційних систем і технологій, інформаційного аналізу відповідно до сучасних концепцій, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування проектних, виробничих, інноваційних, фінансових, державних структур та організацій. Програма фахової підготовки передбачає такі основні дисципліни: екологічний контроль; екологічний аудит; екологічна експертиза; методологія та організація наукових досліджень в екології; екологічна безпека; моделювання та прогнозування стану довкілля; інноваційні технології в екології; екологічні вимірювально-інформаційні технології; екологічний моніторинг довкілля; техногенна безпека промислових та сільськогосподарських виробництв; утилізація та рекуперація відходів.

Відповідно до своєї фундаментальної і спеціальної підготовки випускники можуть працювати: на промислових підприємствах на посаді інженера-еколога; в обласних Державних управліннях охорони навколишнього середовища; в обласних Державних екологічних інспекціях; у санепідемстанціях; в управліннях екобезпеки (відомчих, обласних, міських); у Державному управлінні екології та природних ресурсів; у відділі охорони довкілля на підприємствах; в органах Держспоживстандарту; в екологічних науково-проектних установах; на підприємствах екологічного аудиту; у мисливських господарствах та рибінспекціях; в національних парках, зоопарках, ботанічних садах; у службах митного контролю та на контрольно-пропускних пунктах Державного кордону України; у навчальних закладах (викладач екології) тощо.