• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

Спеціалізація «Туризмознавство (за видами)»

Туризм – одна з найдинамічніших галузей у світі, чинник економічного та культурного розвитку, захисту навколишнього середовища та історико-культурної спадщини, міжнародного взаєморозуміння та миру. Туризм давно став важливим сектором сфери обслуговування населення в світі. Тому на сьогоднішній день є велика потреба у підготовці фахівців з туристичного обслуговування.

Особливістю підготовки студентів спеціальності «Туризм» є поглиблене вивчення іноземних мов та практичне застосування інженерного аналізу, туристичних навігацій, GPS технологій та геоінформаційного забезпечення туристичної галузі. Під час навчальних практик студенти опановують навички організації різних видів туристських продуктів, ознайомлюються зі специфікою діяльності туристичних фірм, пізнають туристичну діяльність зсередини.

Під час навчання студентів чекають заняття у сучасних комп’ютерних класах та спеціалізованих лабораторіях (ресторанного обслуговування, готельної справи та інноваційних технологій в туризмі), практика в туристичних фірмах, у ботанічних садах, заповідниках, у різноманітних наукових та навчальних установах, участь в художній самодіяльності, спортивних змаганнях, студентському самоврядуванні, участь в студентських наукових конференціях в Україні та за кордоном. Навчальні туристські практики студенти проходять на чудових туристичних базах Карпат та на Шацьких озерах, а кращі студенти – за кордоном.

Базовий рівень знань, які отримує бакалавр з туризму, фахівець з туристичного обслуговування (таку кваліфікацію здобувають випускники) дає змогу випускникам працювати у туристично-рекреаційному господарстві в підрозділах, пов’язаних з природокористуванням, в оперативних, пошукових, науково-дослідних організаціях Міністерства культури і туризму, а також інших міністерств та відомств. Продовжити навчання студенти можуть на освітньо-кваліфікаційному рівні магістра чи спеціаліста за програмою «Туризмознавство (за видами)», спеціалізації «Туристична діяльність», «Міжнародний туризм», «Туризм та рекреація».

Рівень спеціальної підготовки випускників дозволяє їм займати такі посади: директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського), керівник туристичного підприємства чи готельного господарства, завідувач бюро (подорожей, екскурсій), начальник туристської бази, консультанта з туризму в органах державної влади, тощо.