• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища»

Під час навчання студенти цієї спеціальності набувають компетенції щодо розроблення технологій захисту навколишнього середовища від забруднень, системи екологічного моніторингу довкілля, оцінок екологічного ризику та створення оптимальних форм управління екологічною безпекою через застосування сучасних технологій захисту і відновлення довкілля.

Затребуваність фахівців обумовлена тим, що будь-який технологічний проект повинен бути екологічно безпечним, що визначається державною експертизою у розділі проекту «Оцінка впливу на навколишнє середовище».

Навчання студентів проводяться в спеціалізованих лабораторіях на сучасному обладнанні та комп’ютерних класах. Починаючи з 2-го курсу кращі студенти мають можливість пройти семестрове навчання в Польщі за програмою обміну, а також отримати подвійний диплом європейського зразка.

Після завершення навчання на рівні бакалавра студенти мають можливість продовжити навчання за такими магістерськими програмами: технології захисту навколишнього середовища, екологія та охорона навколишнього середовища; прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями); екологічна безпека; екологічний контроль та аудит; радіоекологія; заповідна справа.

Місця майбутньої роботи випускників: відділи охорони праці і охорони навколишнього середовища промислових холдингів, корпорацій, підприємств; проектні організації і наукові центри; державні органи екологічної експертизи проектів; державні інспекції нагляду і захисту навколишнього середовища; установи виконавчої влади – відділи раціонального використання природних і рекреаційних ресурсів та забезпечення безпеки життєдіяльності населення; вищі навчальні заклади в галузі виробництв та технологій.