Спеціалізація «Економіка довкілля і природних ресурсів»

Тривалість навчання за спеціалізацією «Економіка довкілля і природних ресурсів» складає півтора року (магістерські програми «Віртуальна економіка та екоінноваційний трансфер» і «Екобрендинг і рекламні технології»). Студенти, які виконали програму підготовки магістра, отримують кваліфікацію «Фахівець з економічного моделювання екологічних систем».

Детальніше...

Спеціалізація «Менеджмент природоохоронної діяльності»

Навчання за спеціалізацією “Менеджмент природоохоронної діяльності” триває впродовж півтора року. У результаті виконання магістерських програм «Державна екоекспертиза і дозвільна діяльність» чи «Публічне управління трансфером екотехнологій» випускники отримують кваліфікацію «Менеджер (управитель) з природокористування».

Детальніше...

Спеціалізації «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Прикладна екологія та збалансоване природокористування», «Екологічний контроль та аудит», «Екологічна безпека»

Магістерські програми екологічного спрямування є необхідними в умовах науково-технічного прогресу та наслідків антропогенного впливу. Адже одним із пріоритетних напрямів розвитку України є екологізація виробництва, яка означає гармонізацію взаємовідносин господарюючих об’єктів і природи, забезпечення екологічної безпеки продукції, виробничих систем і великих техногенних утворень, нейтралізацію і максимально можливе зменшення обсягів викидів у довкілля забруднюючих та отруйних речовин, здійснення заходів з національної програми раціонального природокористування й переходу до екологічно безпечної життєдіяльності людини. Нині ефективне, екологічно збалансоване господарювання має бути пріоритетним напрямом сталого розвитку і продовольчої безпеки нашої держави.

Детальніше...

Спеціалізація «Туризмознавство (за видами)»

Туризм – одна з найдинамічніших галузей у світі, чинник економічного та культурного розвитку, захисту навколишнього середовища та історико-культурної спадщини, міжнародного взаєморозуміння та миру. Туризм давно став важливим сектором сфери обслуговування населення в світі. Тому на сьогоднішній день є велика потреба у підготовці фахівців з туристичного обслуговування.

Детальніше...

Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища»

Під час навчання студенти цієї спеціальності набувають компетенції щодо розроблення технологій захисту навколишнього середовища від забруднень, системи екологічного моніторингу довкілля, оцінок екологічного ризику та створення оптимальних форм управління екологічною безпекою через застосування сучасних технологій захисту і відновлення довкілля.

Детальніше...

Сторінка 1 з 2