• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Мальований Мирослав Степанович

Завідувач кафедри
д.т.н., професор
mmal@polynet.lviv.ua

 
ОСВІТА
 • Львівський ордена Леніна політехнічний інститут імені Ленінського комсомолу, диплом інженера-механіка з відзнакою за спеціальністю “Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій”, 1979 р.;
 • Аспірантура, Львівський ордена Леніна політехнічний інститут імені Ленінського комсомолу, кафедра “Процеси та апарати хімічних виробництв”, 1979 – 1984 р.
 • Кандидатська дисертація: 1992. (Тема: Кінетика вилуговування фосфоритів розчином азотної кислоти Спеціальність: 05.17.08 – процеси та апарати хімічної та нафтохімічної технології. Керівник: проф. Семенишин Є.М. )
 • Докторська дисертація: 1997. (Тема: Теоретичні основи процесів автокаталітичного розчинення сірки та розроблення технології полісульфідів натрію. Спеціальність: 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології та 05.17.01 – технологія неорганічних речовин. Консультант: проф. Гумницький Я.М. )
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1984 – 1999 працював на посадах від інженера до завідувача науково-дослідного відділу Всесоюзного науково-дослідного інституту сірчаної промисловості (пізніше Інститут гірничохімічної промисловості, м.Львів);

1999 – 2001 директор Дочірнього підприємства ВАТ “Інститут гірничохімічної промисловості” – ОС “ЕКОХІМСЕРТ”;

2001 – 2002 професор кафедри “Хімічна інженерія і промислова екологія”;

2002 – 2011 завідувач кафедри “Екологія та охорона навколишнього середовища”;

2011 – 2013 завідувач кафедри “Прикладна екологія та збалансоване природокористування”;

2013 – до тепер завідувач кафедри “Екологія та збалансоване природокористування”.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • Дисципліна «Техноекологія».
НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрям - застосування природних дисперсних сорбентів в природоохоронних технологіях. Консультант захищених 2 докторських дисертацій та керівник захищених 15 кандидатських дисертацій.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Автор більш ніж 500 наукових праць.

Основні публікації:

 1. 1. Мальований М.С. Очищення стічних вод природними сорбентами: монографія/ М.С.Мальований, Петрушка І.М. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.-180с.
 2. 2. Петрушка І.М. Cумісний помел та кислотне модифікування бентонітів з ціллю отримання сорбента для очищення рідинних середовищ від органічних забрудників/ І. М. Петрушка, М. С. Мальований.//«Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» .-№ 2(73).-Кременчук, 2012.- С.-167-170.
 3. 3. Сабадаш В.В. Вплив гранульованих та капсульованих мінеральних добрив на фізико-хімічні властивості ґрунту та функціонування ґрунтової мікрофлори/ В.В.Сабадаш, І.Б.Русин, М.С.Мальований, Я.М.Гумницький, Недаль Хуссейн Мусалам Аль Хасанат//Сільський господар.-2011, № 5-6, с.14-17.
 4. 4. Мальований М.С. Проблема підготовки наукових кадрів в галузі охорони навколишнього середовища//Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. Науково-технічний журнал № 1(3). Івано-Франківськ, 2011. - с. 64-68.
 5. 5. Мальований М.С. Комплексна стратегія попередження забруднення навколишнього середовища сульфідвмісними стоками/ М.С.Мальований, Н.С.Ріпак, І.М.Ільків// Научно-производственный журнал «Экология и промышленность». №3. 2010. - с. 21-24.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 • член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій Д 35.052.09 та Д 20.052.05;
 • член президії Комісії з напрямку «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Міністерства освіти молоді і спорту України;
 • директор Сертифікаційного центру «Галсерт»;
 • керівник Львівського обласного відділення Всеукраїнської екологічної ліги;
 • член Львівської обласної дегустаційної комісії;
 • голова Надзірної ради Львівської міської ради за виконанням Комплексної екологічної програми на 2012-2016 роки;
 • член Науково-технічної Ради ДП “Львівстандартметрологія”;
 • член експертної ради Львівської обласної державної адміністрації з розробки та супроводу заходів з енергозбереження а також розробки основних інноваційно-орієнтованих принципів енергоощадного будівництва;
 • член експертно-дорадчого органу з питань поводження з твердими побутовими відходами у Львівській області.