• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Князь Святослав Володимирович

Завідувач кафедри
д.е.н., професорДоктор економічних наук, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності Навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності і туризму ім. В. Чорновола. Докторську дисертацію захистив у 2013 році на тему: Формування і використання трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємства».

Автор близько 200 наукових навчально-методичних праць, присвячених проблемам управління природоохоронною діяльністю, реалізації еко-проектів, впровадження інновацій, налагодження трансферних відносин тощо. Брав участь у міжнародному проекті розвитку теоретико-методичного інструментарію конфліктного менеджменту в Університеті Св. Томаса у Мінеаполісі (США). Наукові ідеї Князя С.В. знайшли застосування у роботі Міністерства економіки України, Львівської обласної державної адміністрації, а також низки крупних машинобудівних підприємств. Отримував стипендії Кабінету Міністрів України і Львівської обласної державної адміністрації для молодих вчених.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. Князь С.В. Оцінювання факторів, які впливають на розвиток експортного потенціалу суб’єктів еколого-інвестиційних проектів / С.В. Князь // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 16. – С. 10-14.
 2. Князь С.В. Експортний потенціал підприємства в системі менеджменту природоохоронної діяльності / С.В. Князь, Н.М.Байдала, Р.Б.Вільгуцька // Ефективна економіка. – 2013. – № 8. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 3. Kniaz S.V. Transfer potential of innovative enterprise development / S.V. Kniaz // Econtechmod. – 2012. – № 3. – 39-44 р.
 4. Князь С.В. Процесно-збалансований метод розвитку евристичних функцій підприємства / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, О.Л. Коломієць // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С.299-307.
 5. Князь С.В. Прогнозування ринкової вартості підприємства на засадах побудови лінійних регресійних моделей / Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь, О.Є. Федорчак // Ефективна економіка. – 2013. – № 7. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 6. Knyaz S.V. Transfer potential and programs of innovative development / S.V. Knyaz, N.G. Heorhiadi, Y.S. Bogiv // Economic Herald of the Donbas. – 2012. – № 4. – P. 191-196.
 7. Князь С.В. Трансферний потенціал інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: [монографія] / С.В.Князь. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 332 с.
 8. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: [монографія] / за наук. ред. Ю.С. Шипуліної. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Парус»», 2012. – 458 с. / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, розділ 3.4. Трансферний потенціал підприємства: сутність, складові елементи, параметри. - С. 188-224.
 9. Князь С.В. Креативний потенціал підприємства як чинник формування інноваційних технологічних процесів: [монографія] / О.Є.Кузьмін, С.В.Князь, В.Й. Жежуха, Н.В. Савіцька. – Львів: Видавництво «Тріада плюс», 2012. – 464 с.
 10. Князь С.В. Кооперування машинобудівних підприємств з урахуванням інноваційного та евристичного розвитку: [монографія] / О.Є.Кузьмін, С.В.Князь, М.П. Політило, О.К. Коломієць. – Львів: Видавництво «Міські інформаційні системи», 2011. – 250 с.
 11. Князь С.В. Інноваційні програми машинобудівних підприємств: креативні рішення і моделі їх трансферного забезпечення: [монографія] / О.Є. Кузьмін С.В. Князь, Л.Й. Гнилянська, Д.К. Зінкевич. – Львів: Видавництво «СПОЛОМ», 2010. – 345 с.
 12. Князь С.В. Стратегія інноваційної діяльності машинобудівних підприємств: особливості формування, реалізації та оцінювання: [монографія] / О.Є. Кузьмін С.В. Князь, Н.О. Шпак, Ю.В. Малиновський. – Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2009. – 198 с.
 13. Князь С.В. Проблеми оцінювання і формування інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств: [монографія] / О.Є. Кузьмін С.В. Князь, Ю.В. Андріанов. – Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2008. – 326с.
 14. Князь С.В. Контролювання та регулювання економічного розвитку підприємства: проблеми, методологічні та прикладні аспекти: [монографія] / О.Є. Кузьмін С.В. Князь, Н.О.Шпак, В.А.Новицький. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. – 148 с.
 15. Князь С.В. Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств: [монографія] / О.Є. Кузьмін С.В. Князь, О.Й. Вівчар, Л.І. Мельник / За наук. ред. проф., д-ра екон. наук О.Є.Кузьміна. – Стрий: ТзОВ «Укрпол», 2005. – 250 с.
 16. Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности: [монография] / Под общей редакцией Г.К. Вороновского и И.В. Недина – Киев: Знания Украины, 2004. – 312 с. / О.Є.Кузьмин, С.В. Князь В.А. Фльорко. Розд. 4.2.2. Оценка экономической эффективности управления инновационными процессами на предприятиях муниципальной энергетики. - С. 264-272.
 17. Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи: [монографія] / за наук. ред. М.Г. Чумаченко. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 292 с. / О.Є.Кузьмін, С.В. Князь, Н.В. Тувакова, розділ 2. Джерела інвестицій у країні та умови їх залучення. – С. 73-113.
 18. Князь С.В. Інвестиційна та інноваційна діяльність: [монографія] / О.Є. Кузьмін С.В. Князь, Н.В. Тувакова, А.Я. Кузнєцова / За наук. ред. проф., д-ра екон. наук О.Є.Кузьміна. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 233с.
 19. Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку [монографія] / за наук. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Парус»», 2012. – 536 с. / C.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, О.Л. Коломієць, розділ 2.3. Інформаційне забезпечення розвитку евристичних функцій підприємства. - С. 85 – 91.
 20. Kniaz S.V., Heorhiadi N.H. The management systems’ modeling of enterprise economic development: [monografia] / S.V. Kniaz, N.H. Heorhiadi // Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach I bankowosci. – 2012. –153-174.