Структура кафедри

Завідувач кафедри:

проф., д.т.н. Погребенник Володимир Дмитрович 1 навчальний корпус навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола, вул. Ген. Чупринки, 130, кім. 218. Тел. + 38 (032) 258-91-16.

Викладацька – кім. 217 тел. + 38 (032) 258-91-18 , методичний кабінет – кім. 209, лабораторії – кім. 213-215.

Детальніше...

Інформація абітурієнтам

Кафедра екологічної безпеки та аудиту готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальностями 8.04010604 “Екологічний контроль та аудит” кваліфікації 2211.2 “Експерт з екології” та 8.04010603 “Екологічна безпека” кваліфікації 2149.2 “Інженер з техногенно-екологічної безпеки” (в процесі ліцензування), а також бакалаврів зі спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” зі спеціалізації “Екологічний контроль та аудит” (3-й і 4-й курс).

Детальніше...

Історія кафедри

Кафедру “Екологічної безпеки та аудиту” створено наказом ректора № 157-10 від 17.10.2011 року в складі навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола і очолив її д.т.н., професор В.Д. Погребенник.

Наука

Основні напрямки наукових досліджень:

Кафедра виконує три науково-дослідні роботи в галузі екології: «Оптимізація екологічного стану територій внаслідок забруднення навколишнього середовища важкими металами» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – асистент Войціховська А.С.), «Розроблення нових методів і засобів екологічного експрес-контролю продукції та середовищ» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – ст. викладач Пашук А.В.), «Методи та засоби підвищення екологічної безпеки цукрового виробництва» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – доцент Чаповська Р.Б.) та «Розроблення методів та систем захисту інформації» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – асистент Політило Р.В.).

Детальніше...

Навчання

Кафедра екологічної безпеки та аудиту готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями:

  • 8.04010603 «Екологічна безпека» кваліфікації 2149.2 «Інженер з техногенно-екологічної безпеки» (в процесі ліцензування);
  • 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит» кваліфікації 2211.2 «Експерт з екології».

Форма навчання: денна.
Навчання проводиться за рахунок держбюджету та за кошти юридичних і фізичних осіб.
Термін навчання: 1,5 року — магістр.
Мова навчання: українська.

Детальніше...

Аспірантура

Кафедра екологічної безпеки та аудиту веде підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через аспірантуру. Аспіранти та викладачі кафедри беруть активну участь у засіданнях Ради молодих вчених. У 2012-2013 роках на кафедрі здійснюють дисертаційні дослідження 3 аспіранти. Великі потенційні можливості для розвитку наукової та видавничої діяльності кафедри дає науково-методична співпраця з українським та закордонними навчальними та науковими установами.

Інформація про аспірантів

Кафедра Аспірант, докторант, здобувач Форма навчання Рік вступу-закінчення % виконання роботи Керівник, вчене звання, наукова ступінь
1 КЕБ ас. Хромчак П.Т. заочна 2009-2013 60% Погребенник В.Д., д.т.н., професор
2 КЕБ ас. Пігур Н.В. денна 2010-2013 40% Погребенник В.Д., д.т.н., професор
3 КЕБ ас. Грет М.С. заочна 2011-2015 10% Погребенник В.Д., д.т.н., професор
 • розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

 

Погребенник Володимир Дмитрович

Завідувач кафедри
д.т.н., професор
vpohreb@gmail.com


ОСВІТА
 • вища освіта: Львівський політехнічний інститут, спеціальність – “Електронні обчислювальні машини”, кваліфікація – інженер-електрик.
 • аспірантура: 1972 – 1976 рр. – аспірант без відриву від виробництва Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України.
 • дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.16. захистив у Всесоюзному науково-дослідному інституті оптико-фізичних вимірювань (м. Москва). Керівник – проф. д.т.н. Свенсон О.М.
 • докторська дисертація: “Методи і вимірювальні системи оперативного визначення інтегральних параметрів водного середовища та донних відкладів” захистив у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України.
 • вчені звання: стар¬ший науковий співробітник за спеціальністю “Інформаційно-вимірювальні системи” (1991 р.) та професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій (2007 р.).
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
1969 – 2007 рр. – працював у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Кар¬пенка НАН України (м. Львів). Пройшов трудовий шлях від техніка, інженера, аспіранта до провідного наукового співробітника.
1989 – 2007 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.226.01 з захисту докторських дисертацій у Фізико-механічному інcтитуті ім. Г.В. Карпенка НАН України.
2007 – 2011 рр. – заступник завідувача кафедри з наукової роботи, професор кафедри захисту інформації Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету “Львівська політехніка”, в.о. вченого секретаря спеціалізованої докторської вченої ради Д35.052.18 зі спеціальностей “Системи захисту інформації” та “Системи та процеси управління” у Національному університеті “Львівська політехніка”.
На даний час – завідувач кафедри екологічної безпеки та аудиту.
 
НАГОРОДИ
Нагороджений знаком «Винахідник СРСР» у 1985 р.
 
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Навчальні дисципліни:
Методологія та організація наукових досліджень в екології
Екологічні вимірювально-інформаційні технології
Керівництво курсовими роботами
Керівництво дипломними та магістерськими роботами
Керівництво аспірантурою за спеціальностями 21.06.01 «Екологічна безпека», 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» та 05.13.21 «Системи захисту інформації», підготував двох кандидатів наук, має 4 аспірантів та 2 здобувачі.
 
НАУКОВА РОБОТА

Напрями науково-технічних досліджень – інформаційно-вимірювальні системи для екологічних та гідрофізичних досліджень стану середовищ, системи захисту інформації.

Розробив теорію побудови автоматизованих засобів оперативного вимірювання інтегральних параметрів водного середовища та донних відкладів в умовах дії інтенсивних завад і шумів.

Для розв’язання цієї проблеми використав лінійні та нелінійні ефекти взаємодії акустичних коливань із середовищами, розробив нові методи вимірювання інформативних параметрів багаторазово відбитих сигналів. Запропонував нові методи вимірювання інтегрального показника забруднення водного середовища, вихрового компонента швидкості течії, параметрів донних відкладів, що забезпечило високу точність, чутливість та вірогідність розпізнавання.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 270 наукових та науково-методичних праць, з них – 3 монографії, 4 навчальні посібники та два препринти, а також 23 авторських свідоцтва та патенти на винаходи.

Опубліковано монографії:
 1. Погребенник В.Д. Оперативне вимірювання інтегральних параметрів водного середовища та донних відкладів. – Львів, СПОЛОМ, 2011. – 280 с.
 2. Погребенник В.Д. Гідроекологічні дослідження Шацьких озер (методи, засоби, результати). – Львів: СПОЛОМ, 2008. – 144 с.
 3. Погребенник В.Д. Гідрохімічні дослідження Шацьких озер. – НУ «Львівська політехніка». – 2007. – 62 с.
Опубліковано навчальні посібники та конспекти лекцій
 1. Погребенник В.Д. Системи розпізнавання образів / Навч. посібник. – Львів: СПОЛОМ, 2007. – 170 с.
 2. Погребенник В.Д., Ромака В.А., Дудикевич В.Б. Системи комплексної безпеки об’єктів // Конспект лекцій. – Львів, НУ «Львівська політехніка», 2008. – 327 с.
 3. Погребенник В.Д. Завадозахищені комп’ютерні системи та мережі // Конспект лекцій. – Львів, 2009. – 187 с.
 4. Погребенник В.Д. Стандартизація та сертифікація в галузі інформаційної безпеки // Конспект лекцій. – Львів, 2008. – 203 с.