• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Історія кафедри

Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності створена 17 жовтня 2011 року у складі Навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка» на базі кафедри менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола внаслідок реорганізації останнього і входження його у структуру Національного університету «Львівська політехніка». До вересня 2013 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Римар Микола Васильович. З вересня 2013 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри став доктор економічних наук, доцент Князь Святослав Володимирович. Князь С.В призначений на посаду завідувача з 2.09.2014 р.

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола з 2011 р. є одним із навчально-наукових інститутів Національного університету «Львівська політехніка». Упродовж 2005-2006 рр. цей інститут мав назву – Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління при Донецькому державному університеті управління. У 2006 р. відбулась його реорганізація, внаслідок чого він став Державним інститутом новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола.

В Інституті, зокрема на факультеті економіки і менеджменту, окрім інших, функціонували:

 • кафедра менеджменту. Завідувачами кафедри були д.е.н., проф. Петрович Й.М. і д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Римар М.В.;
 • кафедра маркетингу, завідувачем якої з 2007 р. став д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Комарницький І.М.

Завдяки професору Комарницькому І.М. в Інституті почав видаватись науковий вісник серії «Економічні науки». У свою чергу, зусиллями професора Римара М.В. був виграний тендер наукових розробок за темою «Розробка методики екологічного аудиту лісового комплексу з позиції техногенних загроз в зоні відчуження» відповідно до договору № 8470 21-4/5 від 4.09.2007 р.

У процесі організаційних змін, які відбувались в Інституті протягом 2008-2010 рр., обидві кафедри були перейменовані. Перша отримала назву – кафедра менеджменту природоохоронної діяльності, а друга – кафедра економіки довкілля і природних ресурсів.

З 17 жовтня 2011 р. Державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола став навчально-науковим інститутом екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка». З моменту входження цього інституту до складу Львівської політехніки кафедра менеджменту природоохоронної діяльності об’єднана з кафедрою економіки довкілля і природних ресурсів. Її нова назва – кафедра екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності. Упродовж 2011-2013 рр. кафедру очолював д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Римар М.В. Наприкінці 2013 р. завідувачем цієї кафедри став д.е.н., доц. Князь С.В.

У 2014 р. на базі кафедри ліцензовано напрям підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» з ліцензійним обсягом 25 осіб. Перший набір студентів відбуватиметься під час вступної кампанії 2015 р.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти):

 • Українська мова та література (обов’язковий предмет);
 • Математика (профільний предмет);
 • Хімія (конкурсний предмет на вибір);
 • Географія (конкурсний предмет на вибір).

Майбутні товарознавці здобувають знання у галузях:

 • комерційної, зовнішньоторговельної, закупівельної діяльності;
 • логістики;
 • організації торгівлі;
 • товарознавства й експертизи;
 • митної справи;
 • організації перевезень;
 • проектування торговельних об’єктів;
 • виявлення ознак фальсифікації товарів.

Під час навчання студентів чекають заняття у сучасних лабораторіях і спеціалізованих кабінетах, практика на митниці, торговельних підприємствах, в органах державного управління, іноземних представництвах транснаціональних компаній і міжнародних організацій. Студенти матимуть можливість брати участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах, міжнародних програмах обміну студентами з навчальних закладів Європи і США.

Товарознавці можуть працювати:

 • на виробничих і торговельних підприємствах;
 • у консалтингових компаніях;
 • у маркетингових службах;
 • в установах готельно-ресторанного бізнесу;
 • у товариствах захисту прав споживачів;
 • у митних органах;
 • у науково-виробничих лабораторіях;
 • у вищих навчальних закладах;
 • у банках і страхових компаніях тощо.

Про товарознавство і торговельне підприємництво та навчання у Львові: /