• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

Історія кафедри

Кафедра Загальної екології та екоінформаційних систем (ЗЕС) створена у 2003 р. і функціонує у складі Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола (ІЕПТ) Національного університету “Львівська політехніка” (НУЛП).

Першим завідувачем кафедри був професор, доктор технічних наук Базилевич Р.П. А з 5.05.2008р. кафедру очолив професор, доктор технічних наук Заяць В.М.

У 2004 році кафедра почала підготовку бакалаврів – інженерів-програмістів за базовим напрямом “Комп‘ютерні науки” та технологів з моделювання та розроблення інформаційних управляючих систем за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології” на базі середньої освіти. А в 2006 році за даною спеціальністю здійснено набір студентів на базі молодшого спеціаліста. 2008 рік – перший випуск бакалаврів і водночас розпочато підготовку спеціалістів (25 чоловік). 2009 рік – колектив кафедри поповнюється новими співробітниками та аспірантами за рахунок власних випускників.

На сьогоднішній день на кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів, за напрямком "Комп”ютерні науки", “ Комп’ютерна інженерія”, “Інформаційна безпека” які пізніше можуть продовжити навчання на спеціалістів та магістрів. Викладачами та працівниками кафедри ведеться підготовка нових дисциплін з комп‘ютерного моделювання та інформаційних технологій, що потребує від колективу кафедри вивчення новітніх технологій та методів підготовки фахівців, розроблення нової лекційної та створення технічно обладнаної лабораторно-практичної бази, обміну досвідом з передовими університетами та науковими установами. Навчально-методична діяльність кафедри спрямована на здобуття студентами фундаментальної підготовки з інформатики, математичного моделювання, обчислювальної техніки і програмування, сучасних комп'ютерно-інформаційних систем і технологій, проектування CAD/CAM систем, методів моделювання та оптимізації технологічних процесів, розпізнавання і обробки образів, теорії прийняття рішень, проектування систем управління інтелектуальної обробки даних з використанням універсальних інструментальних засобів.

Навчальний процесс на кафедрі забезпечують 4 доктори наук, професори та 8 кандидатів наук, доцентів.

На кафедрі проводяться фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблеми "Комп‘ютерне моделювання динамічних об‘єктів та інформаційних систем інтелектуальної обробки даних в екології та природоохоронній діяльності”. Доброю традицією кафедри є активне залучення студентів до наукової роботи. Щороку на кафедрі проходить студентська науково-технічна конференція, за матеріалами якої видається збірник праць “Математичне моделювання складних систем”.