• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

Аспірантура

Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності веде підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через аспірантуру. Аспіранти та викладачі кафедри беруть активну участь у засіданнях Ради молодих вчених. У 2014 році на кафедрі здійснює дисертаційні дослідження 1 аспірант. Великі потенційні можливості для розвитку наукової та видавничої діяльності кафедри дає науково-методична співпраця з українським та закордонними навчальними та науковими установами.

Інформація про аспірантів

Кафедра Аспірант, докторант, здобувач Форма навчання Рік вступу-закінчення % виконання роботи Керівник, вчене звання, наукова ступінь Тема дисертаційних робіт
1 БПД ас. Грет М.С. заочна 2011-2015 50% Погребенник В.Д., д.т.н., професор Мобільні технічні засоби охорони об’єктів