• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

Аспірантура

Кафедри ЗЕС здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через аспірантуру за спецальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Підготовку аспірантів забезпечують три д.т.н., професори. На сьогоднішній день на кафедрі проходять підготовку п`ять аспірантів з відривом від виробництва.

Інформація про аспірантів

Кафедра Аспірант, докторант, здобувач Форма навчання Рік вступу-закінчення % виконання роботи Керівник, вчене звання, наукова ступінь Тема дисертаційних досліджень
1 ЗЕС ас. Сингалевич Артур Петрович денна 2011-2014 10 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Модель видобування фактів з текстів природною українською мовою та метод її навчання”
2 ЗЕС ас. Євчук Андрій Олександрович денна 2010-2013 15 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Інформаційна технологія для моделювання розподілу теплового поля в тілі людини“
3 ЗЕС ас. Шалева Оксана Романівна денна 2010-2013 30 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Моделі та методи інтелектуальної обробки даних на основі швидких біортогональних перетворень”
4 ЗЕС ас. Шокира Галина Ярославівна денна 2009-2012 50 Заяць В.М., професор, д.т.н. “Методи та алгоритми визначення пріоритету первинних ознак при побудові систем розпізнавання“
5 ЗЕС ас. Клочко Павло Олександрович денна 2009-2012 60 Яцимірський М.М., професор, д.т.н. “Прогнозування процесів за допомогою частотно-просторових перетворень”