• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

Інформація абітурієнтам

Кафедра туризму здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм». Підготовка бакалавра з туризму триває чотири роки і забезпечує широкий спектр знань з соціальних, гуманітарних, фундаментальних, природничо-наукових, загальноекономічних та професійно орієнтованих дисциплін. Також під час навчання передбачені навчальні туристські практики, під час яких студенти опановують навики організації та проведення різних видів туристських походів, ознайомлюються із специфікою діяльності туристичних фірм. І це дає велику можливість пізнати та опанувати всю важливість професійної туристичної діяльності зсередини та по завершенню навчання в університеті представити роботодавцю не тільки диплом, але і знання по специфіці роботи.

Базовий рівень знань, які отримає бакалавр з туризму, фахівець з туристичного обслуговування, дає змогу випускникам ІЕПТ виконувати роботи у галузях туристично-рекреаційного господарства в підрозділах, пов’язаних з природокористуванням, в оперативних, пошукових, науково-дослідних організаціях, комплексних та спеціальних експедиціях, Міністерства культури і туризму, а також інших міністерств та відомств. Рівень спеціальної підготовки бакалаврів дозволяє їм працювати на посадах директора комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського), керівника туристичного підприємства, керуючого готельним господарством, завідувача бюро (подорожей, екскурсій), начальника туристської бази, консультанта в апараті органів державної влади (з туризму) тощо.