• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Яцюк Ростислав Арсенович

Доцент
к.т.н., доцент
ros.yatsiuk@yandex.ru

 
ОСВІТА
 • вища освіта: Львівський політехнічний інститут, спеціальність «Фізика металів», кваліфікація інженер металург, рік закінчення 1974;
 • кандидатська дисертація: тема «Жаростійсть залізо-алюмінієвих сплавів та розробка економно-легованої сталі для деталей пічного обладнання», спеціальність 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів», керівники д.т.н., проф. Василенко І.І., к.т.н. Найчук В.І., рік захисту 1984;
 • інформація про вчене звання доцента: рік 1994, Державний університет «Львівська політехніка», назва кафедри охорона праці.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 1974-1980 інженер ФМІ АН УРСР ім. Г.В. Карпенка.
 • 1980-1986 старший інженер ФМІ АН УРСР ім. Г.В. Карпенка.
 • 1986-1988 конструктор І категорії ПКІ конвеєробудування.
 • 1988-1994 асистент кафедри охорони праці.
 • 1994-06.2015 доцент кафедри охорони праці.
 • 08.2015 доцент кафедри цивільної безпеки.
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • "Основи охорони праці" для ІІМТ, ІТРЕ.
 • "Охорона праці в галузі" для ІІМТ, ІГДГ, ІМФН.
НАУКОВА РОБОТА

Підвищення фізико-механічних властивостей жаростійких сталей та сплавів шляхом поверхневого та об’ємного легування.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 100 наукових праць (в тому числі 82 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 8 навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. Кузін О.А., Яцюк Р.А. Металознавство та термічна обробка металів. Підручник-К: Основа, 2005.- 324 с.
 2. Батлук В.А., Кулик М.П., Яцюк Р.А. Охорона праці. Нав. Посібник. 3-те вид. доп. – Львів: В-во «Львівська політехніка», 2011.- 388 с.
 3. Пістун І.П., Яцюк Р.А., Трунова І.О., Олянишин Т.В. Охорона праці при виконанні зварювальних і термічних робіт. Нав. Посібник – Львів: УАД, 2011. – 446 с.
 4. Батлук В.А. Охорона праці в галузі телекомунікаційних мереж і систем: навчальний посібник / В.А. Батлук, М.М. Климаш, Р.А. Яцюк.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013.-352 с. (ум. др. арк. 21,3) Рекомендовано МОН., лист №1 /11-5593 від 18.03.2013 р.
 5. Мещерякова Т.М., Яцюк Р.А., Кузін О.А., Кузін М.О. Матеріалознавство:підручник – Дрогобич: Коло, 2015.-400с.

Колектив ЦБ