• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Витрикуш Наталія Миронівна


к.т.н., асистент
nvytrykush@ukr.net

 
ОСВІТА
 • вища освіта: ДУ «Львівська політехніка», інженер хімік-технолог за спеціальністю хімічна технологія неорганічних речовин, 1998 р;
 • кандидатська дисертація: «Одержання димерів α алкілакролеїнів та їх похідних», спеціальність 05.17.04 – технологія продуктів органічного синтезу, науковий керівник - доктор технічних наук, професор Маршалок Г.О., 2010 р.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 2001-2010 р – інженер кафедри НУ"ЛП"
 • 2010-2012 р – асистент кафедри ТЕБ НУ"ЛП"
 • 2012-2015 р – асистент кафедри БЖД НУ"ЛП"
 • 2015 р до тепер асистент кафедри ЦБ НУ"ЛП"
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • «Безпека життєдіяльності»
 • «Цивільний захист»
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – синтез та дослідження властивостей акрилатних мономерів і нових речовин; безпека використання матеріалів подвійного призначення.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 70 наукових праць і тез доповідей, 8 патентів та 5 навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. «Формування етики роботи з речовинами подвійного використання у наукових і дослідницьких лабораторіях» / Гіщак Х.Я., Витрикуш Н.М. /3-й міжнародний конгрес Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. Львів, 17-19 вересня 2014 р НУЛП, збірник матеріалів С.138
 2. Витрикуш Н.М., Гіщак Х.Я., Макітра Р.Г. Вибір та обґрунтування ефективності розчинника з метою підвищення безпеки процесів з використанням аміаку. Вісник ЛДУ БЖД №7, - Львів, 2013. – С.172-175.
 3. Marshalok O.I., Karpiak N.M. (Vytrykush N.M.) Biological activity of α alkylacroleines derivatives. Bridges in Life Sciences 7th Annual Conference & RECOOP HST Association 2nd General Assembly. March 30-31 and April 1, 2012, Budapest, Hungary, р. 175.
 4. Kovalskyi Ya.P., Marshalok O. I., Vytrykush N. M., Marshalok G. A. Quantum-chemical study of the mechanism of disproportionation of 2,5-diethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde in the Cannizzaro reaction. // Chemistry of Heterocyclic Compounds, Vol. 50, No. 1, April, 2014, p. 7-11.
 5. Деклар. пат. 12031 U України, МКІ С07D 309/16, C07D 309/20. Спосіб одержання 2,5-діалкіл-2-карбалкокси-3,4-дигідро-1,2-піранів / Н. М. Карп’як (Витрикуш Н.М.), Г. О. Маршалок, М. Д. Федевич та ін. ; НУ „Львівська політехніка” (Україна). –№ u2005 07333; заявл. 29.07.2005; опубл. 16.01.2006.
 6. Деклар. пат. 27035 U України, МКІ С07D 309/16, C07D 309/20. 2,5 Діетил-3,4-дигідро-2Н-піран-2-метанол як проміжний продукт для синтезу піранових похідних / Н. М. Карп’як (Витрикуш Н.М.), Г. О. Маршалок, М. Д. Федевич та ін.; НУ „Львівська політехніка” (Україна). –№ u2007 06890; заявл. 08.06.2007; опубл. 10.10.2007.
 7. Деклар. пат. 35174 U України, МКІ С07D 309/16, C07D 309/20. Na-сіль 2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбонової кислоти як проміжний продукт для синтезу піранових похідних / Н. М. Карп’як (Витрикуш Н.М.), Г. О. Маршалок, М. Д. Федевич та ін.; НУ „Львівська політехніка” (Україна). –№ u2008 01491; заявл. 01.04.2008; опубл. 10.09.2008.
 8. Влияние заместителей на скорость димеризации α-алкилакролеинов / Н. М. Карпяк (Витрикуш Н.М.), Р. Г. Макитра, И. П. Полюжин и др. // Журнал общей химии. – 2009. – Т.79, № 11 – С. 1851–1854.
 9. Синтез и биологическая активность димеров α-алкилакролеинов и их производных / Карпяк Н. М. (Витрикуш Н.М.), Маршалок Г. А., Федевич М. Д. и др. // Химия гетероциклических соединений. – 2008. № 11. С. 1212 – 1220.
 10. Карп’як Н. М. (Витрикуш Н.М.) Дослідження процесу одержання  етилакролеїну за реакцією Манніха / Н. М. Карп’як, Г. О. Маршалок. // Вісник НУ „Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2003. – № 488. – С. 57–62.

Колектив ЦБ