• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Васійчук Віктор Олексійович

Доцент
к.т.н., доцент
vasiytchouk@gmail.com

 
ОСВІТА
 • вища освіта: Львівський політехнічний інститут, хіміко-технологічний факультет, спеціальність за освітою “Хімік-технолог”, 1990 р.;
 • 1992-1996 рр. навчався у аспірантурі університету Львівська політехніка, кафедра хімічної технології силікатів;
 • кандидатська дисертація «Тонкошарові захисні скло покриття для сталі на основі водорозчинних силікатів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, спеціальність 05.17.11. «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів, керівник професор Ящишин Й.М., рік захисту 1997;
 • у 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри техногенно-екологічної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 1990-1993 рр. – інженер кафедри хімічної технології силікатів, Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 1992-1996 рр. навчався у аспірантурі університету Львівська політехніка без відриву від основного місця роботи;
 • 1993-1998 рр. – молодший науковий співробітник кафедри хімічної технології силікатів, Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 1998-2000 рр. – науковий співробітник кафедри хімічної технології силікатів, за сумісництвом старший викладач кафедри техногенно-екологічної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2000-2004 рр. – старший викладач кафедри техногенно-екологічної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2004-2015 рр. – доцент, кафедри цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»;
 • На даний час працює доцентом на кафедрі цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»;
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

 • «Безпека життєдіяльності» для базового напряму підготовки бакалавр інституту ІНЕМ,
 • «Цивільний захист» для спеціальностей інституту ІХХТ та ІІМТ,
 • «Цивільний захист та охорона праці в галузі», для інституту ІМПП.
НАУКОВА РОБОТА

Виконував наукові дослідження згідно з індивідуальним планом за темами: «Розробка енерго- і ресурсозберігаючих технологій у виробництві силікатних матеріалів», «Моніторинг і забезпечення техногенно-екологічної безпеки потенційно-небезпечних об'єктів» та «Дослідження актуальних проблем викладання у вищих освітніх закладах».

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 60 наукових праць (в тому числі 55 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 32 навчально-методичних праці.

Серед них:

 1. Изменение структуры и свойств коллоидных растворов в процессе золь-гель перехода. Ящишин Й.М., Вахула Я.І., Васійчук В.О., Романів А.С. Журнал Прикладной Химии. 2000, Т.73, вып.2, С.187-191.
 2. Оцінка вірогідності аварійних ситуацій вибухопожежонебезпечних виробництв. Бабаджанова О.Ф., Павлюк Ю.Е., Васійчук В.О. Безпека життєдіяльності, Київ, - 2007.- №10.- С.-28-29.
 3. Утилізація відходів коксохімічних виробництв з одержанням радіаційно-захисних матеріалів. Знак З.О., Васійчук В.О. Пожежна безпека, Львів, - 2007.- №10.- С.-16-21.
 4. Peculiarities of formation of sol-gel coatings based on water glass. Ya.Vakhula, V. Vasiytchouk, A.Romaniv, O.Semchuk. Chemistry & Chemical Technology, Lviv, 2007.- V.1, №2.- P.-103-108.
 5. Розроблення ефективного методу очищення сірчисто-лужних стоків виробництва етилену. Васійчук В.О., Кучера Я.Й., Гриців Ю.М. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Київ.–2009.–№1.–С.58-61.
 6. Формування культури безпеки фахівця. Гончарук В.Є., Качан С.І. Охорона праці (науково-виробничий журнал). Київ.– 2010.– № 9.– С. 11-13.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Заступник завідувача кафедри.

Колектив ЦБ