• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Вахула Орест Миронович

Асистент
к.т.н.

 
ОСВІТА
 • закінчив у 2001 році Національний університет «Львівська політехніка» і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» та здобув кваліфікацію магістра з хімічної технології та інженерії (Диплом ВК №17403850);
 • у 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності технологія тугоплавких неметалічних матеріалів (ДК №060353). Тема дисертації: «Керамічні кордієритвмісні покриття для захисту вогнетривких матеріалів». Науковий керівник д.т.н., проф. Гивлюд М.М.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • квітень 2002 року ВАТ «Львівський керамічний завод» (інженер-технолог);
 • грудень 2002 року Національний університет «Львівська політехніка» аспірантура з відривом від виробництва (аспірант);
 • лютий 2006 року ЗАТ «Львівський керамічний завод» Центральна лабораторія заводу (інженер-технолог);
 • вересень 2008 року Національний університет «Львівська політехніка» НДЛ-26 (інженер);
 • жовтень 2009 року Національний університет «Львівська політехніка» асистент кафедри техногенно-екологічної безпеки;
 • вересень 2015 року Національний університет «Львівська політехніка» асистент кафедри цивільної безпеки.
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

 • Цивільний захист (лекції)
 • Основи охорони праці (лабораторні роботи)
 • Охорона праці в галузі (практичні роботи)
НАУКОВА РОБОТА

Рекуперація відходів, перспективи розвитку безвідходних технологій та виробництв. Використання твердих відходів у виробництві силікатних матеріалів і виробів.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

26 наукових праць, з них: 10 статей у фахових виданнях ВАК України, 14 тез доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях, 1 патент України на користу модель та 1 патент України на винахід, 8 науково-методичних праць, 2 електронних навчально-методичних комплекси у ВНС, 1 конспект лекцій.

Серед них:

 1. Козій О.І., Петрук М.П., Вахула О.М. Термічне знешкодження твердих побутових відходів: європейський досвід. Комунальне господарство міст, 2015, випуск 120(1). – С.122-125.
 2. Солоха І.В., Пона М.Г., Боровець З.І., Вахула О.М., Кобрин О.В. Матові кольорові поливи на основі відходів промисловості. Вісник Національного університету "Львівська політехніка", 2014. - №787: Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С.99-103.
 3. Вахула О.М., Солоха І.В., Пона М.Г., Боровець З.І., Кобрин О.В. Патент на винахід №104565 Україна "Шихта для одержання нефритованої поливи" 104565 С2, МПК С03С 8/02(2006.01); заяв. 11.11.2013, Бюл. №21; опубл. 10.02.2014, Бюл. №3.
 4. Вахула О.М., Солоха І.В., Пона М.Г., Боровець З.І., Позняк І.В. Відходи гальванічного цинкування стальних деталей в технології отримання кольорових полив. Східно-Європейський журнал передових технологій.– 2013. – № 3. – С.45-48.
 5. Вахула О.М., Солоха І.В., Пона М.Г., Боровець З.І. Матеріали Міжнар. наук. конференції "Використання силікатних матеріалів у народному господарстві", Харків. – 2013 . – С. 57-58.

Колектив ЦБ