• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Цогла Олена Орестівна

Старший викладач
к.е.н.
thogla@ukr.net

 
ОСВІТА
 • 1986 р. – 1991 р. Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Я. Франка, спеціальність «Фізика і математика», кваліфікація: вчитель фізики та математики.
 • 2002 р. - 2004 р. НУ «Львівська політехніка» Інститут економіки і менеджменту, спеціальність «Бухгалтерський облік та аналіз», кваліфікація: економіст.
 • Тема дисертації – Обґрунтування та економічне оцінювання диверсифікації діяльності машинобудівних підприємств. За спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Скворцов І.Б., 2011р.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 1991 р. - 1992 р. вчитель математики ОШ с. Ялинкувате Сколівського р-н. Львівської обл.
 • 1992 р. - 2002 р. вчитель фізики та математики СЗШ №1 м. Сколе Львівської обл.
 • 2002 р. - 2005 р. вчитель фізики СЗШ №17 м. Львів.
 • 2004 р. – 2013р. асистент, старший викладач кафедри обліку та аналізу, НУ «Львівська політехніка» м. Львів.
 • 2013 р.-2015 р. старший викладач кафедри охорона праці, НУ «Львівська політехніка» м. Львів.
 • 2015 р.-2016 р. старший викладач кафедри ЦБ, НУ «Львівська політехніка» м. Львів.
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • 2004 р. – 2015 р. - проводила лекційні та практичні заняття з дисциплін: «Охорона праці в галузі», «Основи охорони праці», «Охорона праці», „Економіка і управління підприємствами“, „Підприємництво та менеджмент”, „Економіка і організація виробництва”, «Економіка програмної інженерії», „Менеджмент”, „Економічний аналіз”, „Теорія економічного аналізу“. Керувала кваліфікаційними бакалаврськими та дипломними роботами студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання. Була членом ДЕК.
 • 2015р.- Пройшла стажування на кафедрі безпеки життєдіяльності Національного лісотехнічного університету України.
 • 2012 р. - 2013 р.- курси підвищення рівня психолого-педагогічної підготовки (Семінар педагогічних знань НУ «Львівська політехніка»).
 • 2012 р. - проходила стажування на ТзОВ «КУБ» м. Львів.
 • 2009 р. - проходила стажування на ВАТ „Концерн -Електрон“ м. Львів.
 • 2009 р. - курси підвищення педагогічної майстерності НУ «Львівська політехніка».
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

17 праць навчально-методичного характеру. 4 навчально-методичні комплекси у ВНС НУ «Львівська політехніка» (підтверджено сертифікатами) з предметів: „Економіка і управління підприємствами“, „Підприємництво та менеджмент”, «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі». 52 статі у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій, зокрема, в журналах, які зареєстровані в міжнародному каталозі SciVerse Scopus.

Серед них:

 1. Монографія: Алгоритм реалізації диверсифікації діяльності підприємства // Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв’язання: Колективна наукова монографія / За наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка.- К.: Національна академія управління, 2008. – 452с. –С.147-151.
 2. Конспект лекцій з дисципліни „Підприємництво та менеджмент” для студентів спеціальності „Комп’ютерні науки”, ІКНІ. – Львів: Видавництво НУ „Львівська політехніка”, 2011. – 141 с
 3. Навчальний посібник за ред. Р.Л.Хомяка «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва». - 3-тє вид., доп. і перероб.-Львів: «Магнолія 2006», 2012.-254с.
 4. Монографія: Обгрунтування та економічне оцінювання диверсифікації діяльності підприємств // Скворцов І.Б., Цогла О.О. Монографія.- Львів: Видавництво Ліга-Прес, 2012.-230 с.
 5. Монографія: Аналіз ефективності маркетингових стратегій у системі вартісно-орієнтованого управління // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: Колективна монографія / за редакцією проф. А. Загороднього та проф. Г. Ронека. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2013. – 278с. -С.249-264.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Участь в 26 міжнародних конференціях.

Колектив ЦБ