• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Токарєва Марія Олександрівна

Асистент
к.х.н., асистент
ogarmaria@gmail.com

 
ОСВІТА
 • Вища освіта: 2005-2010 рр - навчання у Національному Університеті «Львівська політехніка», де отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Хімічна технологія органічних речовин".
 • Аспірантура: 2010 – 2013 рр. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, аспірантура з відривом від виробництва.
 • Кандидатська дисертація: "Синтез полімерних біологічно сумісних наношарів на поверхні амінованого скла", за спеціальністю – 02.00.06 “хімія високомолекулярних сполук”. Науковий керівник – д.х.н., проф. Новіков В.П.. Рік захисту – 2014 р.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 2010-2013 рр. – аспірант НУ«Львівська політехніка», кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології.
 • 2013-2014 рр. – молодший науковий співробітник кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Національний університет «Львівська політехніка».
 • 02. 2015 р.– к.х.н, асистент кафедри охорони праці, Національний університет «Львівська політехніка».
 • 09. 2015 р. і до тепер– к.х.н, асистент кафедри цивільної безпеки, Національний університет «Львівська політехніка».
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

 • «Основи охорони праці»
 • «Охорона праці в галузі»
 • «Цивільний захист»
НАУКОВА РОБОТА

Синтез реакційних полімерних наношарів, прищеплених до твердої поверхні з високою здатністю до контрольованої адсорбції білків та адгезії клітин. Модифікація поверхонь полімерами різної хімічної природи, що сприяють проліферації клітин.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 25 наукових праць (в тому числі 10 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах, та 15 тез доповідей у збірниках матеріалів міжнародних конференцій).

Серед них:

 1. Mariya Ohar. Temperature-responsive peptide-mimetic coating based on poly(N-methacryloyl-l-leucine): Properties, protein adsorption and cell growth / Joanna Raczkowska, Mariya Ohar, Yurij Stetsyshyn, Joanna Zemła, Kamil Awsiuk, Jakub Rysz, Katarzyna Fornal, Andrzej Bernasik, Halyna Ohar, Svitlana Fedorova, Oksana Shtapenko, Svyatoslav Polovkovych, Volodymyr Novikov, Andrzej Budkowski // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces №118 (2014) –P. 270–279.
 2. Mariya Ohar. Temperature and pH dual-responsive POEGMA-based coatings for protein adsorption. / Yurij Stetsyshyn, Katarzyna Fornal, Joanna Raczkowska, Joanna Zemla, Andrij Kostruba, Halyna Ohar. Mariya Ohar. Volodymyr Donchak, Kristina Harhay, Kamil Awsiuk, Jakub Rysz, Andrzej Bernasik, Andrzej Budkowski // Journal of Colloid and Interface Science. № 411 (2013) –P. 247–256.
 3. Mariya Ohar. Surface modification by grafted sensitive polymer brushes: An ellipsometric study of their properties / A. Kostruba, M. Ohar, B. Kulyk, O. Zolobko, Y. Stetsyshyn // Applied Surface Science, № 276 (2013) –P.340–346
 4. Огар М.О. Формування та властивості прищеплених наношарів деяких полі(N-метакрилоїл-L-амінокислот) на поверхні пероксидованого скла / М. Огар, Ю. Стецишин, А. Коструба, Н. Марінцова, В. Новіков // Полімерний журнал.−2013.−№ 2(XXXV).− С.151-156.
 5. Огар М.О. Формування та властивості декстрановмісного покриття для контрольованої адсорбції альбуміну та вирощування клітин / М. Огар, Ю. Стецишин, А. Коструба, Н. Марінцова, Л. Журахівська, С. Федорова, О. Штапенко, В. Новіков // Науково - теоретичний журнал Президії Національної академії наук України.−2013 − №5 – С. 148-154.

Колектив ЦБ