• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Ташак Мирослава Степанівна

Старший викладач
muroslavatawak@ukr.net

 
ОСВІТА
 • вища освіта: Львівський державний університет ім. І. Франка, спеціальність “Хімія”, кваліфікація “Хімік. Викладач”, 1993 р.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 1985 – 1987 рр. оператор обчислювальних машин, Львівський завод радіоелектронної апаратури;
 • 1987 – 1996 рр. лаборант кабінету хімії, Львівський технікум громадського харчування;
 • 1996 ‒ 1997 рр. викладач хімії та біології, Львівський технікум громадського харчування;
 • 1997 ‒ 2004 рр. викладач, Львівський економічний бізнес-коледж;
 • 2004 ‒ 2012 рр. старший викладач, Львівський інститут економіки і туризму;
 • 2011 ‒ 2012 рр. старший викладач, кафедра “Охорона праці” ЛНУ “Львівська політехніка” (за сумісництвом);
 • 2012 ‒ 2015 рр. старший викладач, кафедра “Охорона праці” ЛНУ “Львівська політехніка”;
 • З 17.08.2015 р. ‒ старший викладач, кафедра цивільної безпеки ЛНУ “Львівська політехніка”.
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

 • “Основи охорони праці”, базові напрями 6.020207 “Дизайн”, 6.020206 “Реставрація творів мистецтва”;
 • “Охорона праці в галузі”, спеціальності 7-8.03050901 “Облік і аудит”, 7-8.03050401 “Економіка підприємництва”, 7-8.03050801 “Фінанси і кредит”, 8.18010024 “Прикладна економіка”, 8.18010016 “Бізнес-адміністрування”.
НАУКОВА РОБОТА

Заходи санітарії та гігієни праці на об’єктах туристичної галузі.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 20 наукових праць 9 (у співавторстві), у тому числі 3 у збірниках матеріалів міжнародних конференцій, 3 навчально-методичних праці (методичні вказівки).

Серед них:

 1. Ташак М. С., Караван Ю. В. Хімічний та механічний рециклінг синтетичних матеріалів / М. С. Ташак, Ю. В. Караван. // Матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив”: зб. статей [редкол.: Е.Е. Амурський та ін.]. – Київ: КІНП, – 2010. – С. 16 – 18.
 2. Дзяна Г. О. Дзяний Р. Б., Ташак М. С. Розвиток відновлюваної енергетики: перспективи для України / Г. О. Дзяна, Р. Б. Дзяний, М. С. Ташак. // Матеріали науково-практичної конференції за між. участю “Модернізація системи державного управління: теорія та практика”: зб. статей у двох частинах [за наук. ред. член-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева]. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, – 2012. – С. 58 – 62.
 3. Саницька А. О., Ташак М.С., Караван Ю.В. Шляхи освоєння методів математичного моделювання студентами економічних спеціальностей / А. О. Саницька, М. С. Ташак, Ю. В. Караван. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток інноваційного менеджменту: фінансові та економічні аспекти”: збірник статей. – Сімферополь: вид-во НО “Economics”, – 2014. – С. 89 – 93.
 4. 4. Ташак М. С., Саницька А. О. Екологічна підготовка менеджерів туризму / М. С. Ташак, А. О. Саницька. // Вісник Львівського інституту економіки і туризму.– 2014. – №9. ‒С. 296 ‒ 299.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

З 2013/14 н. р. відповідальна на кафедрі “Охорона праці” за роботу зі студентами Інституту післядипломної освіти та студентами-екстернами, з 2015/16 н. р. ‒ на кафедрі цивільної безпеки за роботу з студентами-екстернами.

У 2014/15 н. р. підготувала студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни “Основи охорони праці”:

 • І етап: 2-ге і 3-тє призові місця;
 • ІІ етап: 2-ге призове місце (Кобцева Анна, ЕО-41).

Колектив ЦБ