• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Ступницька Наталія Володимирівна

Доцент
к.т.н., доцент
stupn@i.ua

 
ОСВІТА
 • вища освіта: Львівський лісотехнічний інститут, спеціальність»Технологія деревообробки», кваліфікація інженер технолог, 1987 рік закінчення;
 • аспірантура (1993-1999 роки), НУ»ЛП», кафедра охорона праці;
 • кандидатська дисертація: тема: «Підвищення ефективності планування заходів запобігання виробничому травматизму на підприємствах машинобудування», спеціальність 05.26.01 – Охорона праці, керівник д.т.н.,проф. Гогіташвілі Г.Г., 1999 рік захисту;
 • інформація про вчене звання доцента:2005 рік,НУ «ЛП», кафедра охорони праці;
 • докторська дисертація: тема, спеціальність, рік захисту;
 • інформація про вчене звання професора: рік, назва ВНЗ, назва кафедри;
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 1987 - 1993р.р. –завідуюча навчально-виробничими майстернями Львівського технікуму механічної обробки деревини;
 • 1993 - 1999 – аспіратка НУ «ЛП»
 • 1999 - 2001 асистент кафедри охорони праці
 • 2001 - 2005 старший викладач кафедри охорони праці
 • 2005 - 2015 р – доцент кафедри охорони праці
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

 • «Основи охорони праці» напрям 6.060102 “Архітектура”
 • «Охорона праці в галузі» напрями: 6.060102 “Архітектура”, 6.060101 “Будівництво”, 8.18010014 “Управління фінансово-економічною безпекою”, 8.18010018 “Адміністративний менеджмент”.
НАУКОВА РОБОТА

Вдосконалення системи управління охороною праці. Методика ідентифікації небезпек і оцінки професійного ризику на промислових підприємствах

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 28 наукових праць (в тому числі 25 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 27 навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. .Ступницька Н.В. Математична модель комплексної структурно-параметричної оптимізації заходів запобігання виробничого травматизму на підприємствах машинобудування./Н.В.Ступницька// Збірник наукових праць Донецького національного технічного університету «Прогресивні технології і системи машинобудування». -2010.Вип.1.-с106-109
 2. Ступницька Н.В. Оптимізація плану заходів з охорони праці на машинобудівному виробництві. /Н.В.Ступницька // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль в машинобудуванні і приладобудуванні”.- 2012. №729.- с. 33-38
 3. Ступницька Н.В. Автоматизована система планування заходів з охорони праці на машинобудівному підприємстві./ Н.В.Ступницька// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні».-2012. .№ 746 с39-43.
 4. Ступницька Н.В. Комплексний метод оцінки травмонебезпеки машинобудівного виробництва./ Н.В.Ступницька// Збірник наукових праць 11-ої Всеукраїнської науково-техн конф. «Прогресивні технології в машинобудуванні» .-2014.-С 62-62

Колектив ЦБ