• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Солтисік Роман Андрійович

Доцент
к.т.н.
roman-soltysik@rambler.ru

 
ОСВІТА
 • Державний університет «Львівська політехніка», ІБІД, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво».
 • Кандидат технічних наук, спеціальність 05.17.11. «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів, тема кандидатської дисертації «Модифікованi гiпсовi в`яжучi тонкого помелу з регульованими термiнами тужавлення».
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • Технік-будівельник, Чернівецький машинобудівний завод, відділ капітального будівництва.
 • Інженер, ПП Фірма «Цетех».
 • Аспірант, Державний університет «Львівська політехніка».
 • Начальник дільниці виготовлення сухих будівельних сумішей, відділ капітального будівництва, Львівський керамічний завод.
 • Асистент, кафедра «Будівельного виробництва», Національний університет «Львівська політехніка».
 • Доцент, кафедра «Охорона праці», Національний університет «Львівська політехніка».
 • Доцент, кафедра «Цивільної безпеки», Національний університет «Львівська політехніка».
НАГОРОДИ

Нагороджений почесною грамотою та стипендією Львівської обласної державної адміністрації за плідну наукову та інноваційну діяльність.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

 • «Охорона праці в галузі» для спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво», «Мости і транспортні тунелі», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Водогосподарське та природоохоронне будівництво», «Автомобільні дороги та аеродроми», «Пожежна безпека»;
 • «Основи охорони праці» для студентів базових напрямків - «Будівництво», «Пожежна безпека», «Гідротехніка», «Архітектура», «Філологія», «Комп'ютерна інженерія», «Комп'ютерні науки»;
 • «Охорона праці» для студентів базового напряму «Геодезія, картографія та землевпорядкування».

Консультує розділ «Охорона праці» в дипломних проектах, бакалаврських і магістерських кваліфікаційних роботах студентів будівельних спеціальностей, бере участь в роботі Державних екзаменаційних комісій по захисту дипломних проектів, бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт.

НАУКОВА РОБОТА

Розробка будівельних матеріалів на основі вяжучих речовин.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. The influence of modifiers on the gypsum binders hydration // Sanitsky M.A., Fischer H.-B., Soltysik R.A., Korolko S.W. // Internationale Baustofftagung "IBAUSIL 15".– Band 1. – Weimar: Bauhaus-Universitat (Bundesrepublik Deutschland). - 2003. - Р. 211-219.
 2. Розробка складів та дослідження властивостей низьковипалюваних модифікованих гіпсових в`яжучих // Саницький М.А., Солтисік Р.А., Сербін В.П., Колеснікова Р.М., Птічніков О.С. // Будівельні матеріали та вироби. Київ. – 2003. -№ 1. –C. 7-11.
 3. Peculiarities of modified calcium sulphate binders hydration // Sanytsky M.A., Pozniak O.R., Soltysik R.A. // Weimarer Gipctagung. Weimar Gypsum Conference 30-31. Marz 2011. Bauhaus – Universitat Weimar, Bundesrepublik Deutschland, - 2011.-P.135-141.
 4. Ячеистый бетон, содержащий отходы промышленности. Мельник А.Я., Позняк О.Р., Солтысик Р.А // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3. Том 50. – Иваново, 2013.– С. 21-28. (РИНЦ SCIENCE INDEX).
 5. The Properties and Peculiarities of structure formation of dereted concrete // Melnyk A.Y., Poznyak O.R., Soltysyk R.A. // 19. Internationale Baustofftagung. F.A. Finger-Institut fur Baustoffkunde. 16. – 18. September, 2015. Bauhaus-Universitat Weimar. Bundesrepublik Deutschland. – Tagungsbericht – Band 2. – P. 959-966.

Колектив ЦБ