• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Скачко Володимир Петрович

Старший викладач
к.х.н.
volodymyrskachko@gmail.com

 
ОСВІТА
 • вища освіта: Львівський політехнічний інститут, факультет технології органічних речовинтехнологія основного органічного синтезу, інженер-хімік-технолог, рік закінчення 1979 р.
 • аспірантура (1981-1986), Институтобщей и неорганическойхимии РАН, м.Москва, аспірантура без відриву від виробництва.
 • кандидатська дисертація: тема „ Синтез метилформіату і його кислотнокаталізовані перетворення”, диплом кандидата хімічних наук сер. ХМ № 022710 виданий 27.03.1991 р спеціальність «Технологія продуктів важкого органічного синтезу», керівники Моісеєв І.Й та Паздерський Ю.А., рік захисту11.12.1990 р.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 1979-1997 - Молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (Відкрите акціонерне товариство «Бориславський НДІ Синтез», м.Борислав Львівської області);
 • 1997-2004 - Начальник відділу маркетингу (Закрите акціонерне товариство «Галнафтохім», м.Львів);
 • 2004-2005 - Начальник комерційної служби, заступник головного інженера (Підприємство «Черкаський державний завод хімічних реактивів», м.Черкаси);
 • 2005-2007 - Головний інженер (Підприємство «Черкаський державний завод хімічних реактивів», м.Черкаси);
 • 04.2007-10.2007 - Заступник директора з розвитку та нових технологій (Калинівський гліцериновий завод ТОВ «Укрхімресурс», м.Калинівка Вінницької області);
 • 10.2007-06.2011 - Доцент (НУ «Львівська Політехніка» , інститут енергетики і систем керування, кафедра охорони праці);
 • 10.2008-09.2009 - Науковий консультант (сумісництво) («LandkomUkraine», м. Львів);
 • 10.2009-09.2014 - Науковий консультант (сумісництво) (ТОВ «Биохиминвест», Днепропетровск);
 • 08.2011-06.2015 - Старший викладач (НУ «Львівська Політехніка» , інститут енергетики і систем керування, кафедра охорони праці);
 • 02.2015 - по цей час Інженер з охорони праці (сумісництво) (ТОВ «Істерн БевериджТрейдінг», м.Львів);
 • 09.2015 - по цей час Старший викладач (НУ «Львівська Політехніка» , кафедра цивільної безпеки);
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

 • «Основи охорони праці» для напрямів підготовки: Прикладна механіка, Інженерна механіка, Інженерне матеріалознавство, Прикладна математика, Інформатика, Прикладна фізика, Метрологія та стандартизація, Приладобудування, Комп'ютерні науки;
 • «Основи охорони праці і безпека життєдіяльності» для напрямів підготовки: Системний аналіз;
 • «Охорона праці в хімічних виробництвах» для спеціальностей: Технічна електрохімія;
 • «Охорона праці в галузі» для спеціальностей: Технологія неорганічних речовин, Обладнання електронної промисловості, Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування, Обладнання переробних і харчових виробництв, Робототехнічні системи і комплекси, Інженерія логістичних систем, Колісні і гусеничні транспортні засоби, Машини і технології пакування, Технологія машинобудування;
НАУКОВА РОБОТА

Дослідження процесів отримання альтернативних видів палива (біогаз,біоетанол, біодизель, паливні брикети) та переробки відходів цих виробництв. Дослідження в галузі безпеки хімічних процесів

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 70 наукових праць (в тому числі 25 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій, 34 патенти на винаходи в Україні, ФРН, Італії, Норвегії, Франції, Бельгії, Китаї, Росії) та 15 навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. С.С. Левуш, Ю.В. Кіт, В.П.Скачко. Одержання пероцтової кислоти. Кінетична поведінка компонентів газофазного окиснення ацетальдегіду у збіднених альдегідом сумішах за адіабатичних умов та вибір реактора. -Хімічна промисловість України, № 6, 2014, ст.26-30
 2. В.П.Скачко, Т.С.Чорна.Спосіб очищення гліцеринуПатент України № u201410004, заявл 11.09.2014 р, видано 08.12.14 МПК С07с 31/22
 3. С.С. Левуш, Ю.В. Кіт, В.П.СкачкоАналіз кінетики газофазного окиснення ацетальдегіду і вибір реактора одержання пероцтової кислоти. - Хімічна промисловість України, № 3 2013, ст.18-22.
 4. Макаревич А.П.,. Сахарук Л.В., Скачко В.П.Оценкареакционнойспо¬собностижидкихотверди-телейсложноэфирногокласса по ихэфирным числам. -Металл и литьеУкраины, 1997, № 8-9, ст.34-38
 5. PatentDE(ФРН)4237333A1от11.05.1994, МКИ5С25В 3/00EinelektrochemischesVer-fahrenzurRegenerierungdesKatalysatorsbeiderMethylformiatsyntheseSobotta, G., SkachkoV.P, Tagajev, O.A. Pazderskij, Ju.A. ,Lecjuk, V.V.
 6. PatentEP 0596483 МКИ5 С07с 69/06 от 30.11.1996Process for the preparation of methyl formiate. -Sobotta, G.; Skachko V.P,Tagajew, O. A., Pazderski, J. A. Moiseev, I. I.

Колектив ЦБ