• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Романів Анна Степанівна

к.т.н., доцент
annaromaniv10@ukr. net

 
ОСВІТА
 • У 1995р. закінчила Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Хемічна технологія важкотопких неметалічних і силікатних матеріалів».
 • У 1997р. закінчила повний курс магістерської підготовки за спеціальністю 8.091609 ”Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” ДУ «Львівська політехніка».
 • 2002 рік - кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.11. – Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів. Тема дисертаційної роботи - «Електроізоляційні тонкошарові покриття для сталей на основі розчинів силікатів».
 • 2008 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри техногенно-екологічної безпеки Національного університету «Львівська політехніка».
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 1997-2000 р. – аспірант НУ «ЛП»;
 • 2000-2001 р. – інженер кафедри хімічної технології силікатів НУ «ЛП»;
 • 2001-2002 р. – ст. лаборант кафедри аналітичної хімії НУ «ЛП»;
 • 2002-2003 р. – асистент кафедри техногенно-екологічної безпеки НУ «ЛП»;
 • 2003-2004 р. – старший викладач кафедри техногенно-екологічної безпеки НУ «ЛП»;
 • 2004-2012 р. – доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки НУ «ЛП»;
 • 2012-2015 р. – доцент кафедри безпеки життєдіяльності НУ «ЛП»;
 • 2015 р. до теперішнього часу - доцент кафедри цивільної безпеки НУ «ЛП»
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

 • «Безпека життєдіяльності»
 • «Цивільний захист»
 • «Основи охорони праці»
НАУКОВА РОБОТА
 • Енерго- та ресурсозберігаючі технології одержання поліфункціональних склопокрить.
 • Дослідження екологічного забруднення навколишнього середовища, в т.ч. небезпечних стійких органічних забруднювачів.
 • Проблеми безпеки життєдіяльності: особиста безпека в екстремальних ситуаціях та інформаційно-психологічна безпека.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 30 наукових праць, (в тому числі 15 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 16 навчально-методичних праць (серед них 1 навчальний посібник та 3 конспекти лекцій), 1 патент на винахід.

Серед них:

 1. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / С.М. Мохняк, О.С, Дацько, О.І.Козій, А.С.Романів, М.П. Петрук // Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. — 262 с.: іл.- Бібліогр.:с.258-261.
 2. Yaroslav Vakhula, Victor Vasijchuk, Anna Romaniv, Oleg Semchuk. Peculiarities of formation of sol-gel coatings based on water glass. Chemsstry & Chemscal Technology. Volume 1. Number 2.- 2007.p.103-108.
 3. Изменение структуры и свойств коллоидных силикатных растворов в процессе золь-гель перехода / И.Н.Ящишин, Я.И.Вахула, А.С.Романив,В.А.Васийчук // Журн. прикладной химии. 2000. — Т.73, вып.2. — С.187-191. — Библиогр.: 13 назв.
 4. Розроблення оптимального режиму формування склокристалічного покриття на металевому підкладі / А. С. Романів, Я. І. Вахула, О. І. Козій // Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. - С. 337-340. - (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 667). - Бібліогр.: 4 назви.
 5. Небезпечні стійкі забруднювачі в Україні / О. С. Дацько, А. С. Романів // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Серія: Сучасні проблеми збалансованого природокористування. – Кам’янець-Подільський, 2012. - С. 187-190.
 6. Дацько О. С. Інформаційно-психологічна безпека нації / О. С. Дацько, А. С. Романів // Безпека життєдіяльності в навколишньому і виробничому середовищах. – Харків: ХНАМГ, 2011. – С. 23-24.

Колектив ЦБ