• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Почапська Ірина Ярославівна

Доцент
к.т.н., доцент

 
ОСВІТА
 • Державний університет «Львівська політехніка»,за спеціальністю хімічна технологія органічних речовин, інженер хімік-технолог, 1994;
 • Державний університет «Львівська політехніка»,курс магістерської підготовки за спеціальністю 8.091602 «Хімічна технологія органічних речовин», магістр за програмою «Технологія продуктів органічного синтезу», 1995;
 • Аспірантура 1995-1998, Державний університет «Львівська політехніка», кафедра "Технології органічних продуктів";
 • Кандидатська дисертація: «Розробка основ технології одержання акрилових мономерів з бета-лактонів», 05.17.04- Технологія продуктів органічного синтезу, д.т.н., проф. Мокрий Євген Миколайович, 1999;
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 1995-1998 – аспірант, Державний університет «Львівська політехніка»
 • 1998-1999 – інженер, дочірнє наукове підприємство «Еталон-Мікро»
 • 1999-2002 – ст. лаборант кафедри хімічної технології нафти і газу , Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2003-2005 – м.н.с., ДБ/ «Нафта», Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2005-2006 – асистент, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра «Охорона праці»
 • 2006-2010 – старший викладач, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра «Охорона праці»
 • 2010-2015- – доцент, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра «Охорона праці»
 • 2015-по сьогодні - доцент, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра цивільної безпеки
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

 • «Основи охорони праці» для базових напрямків «Документознавство та інформаційна діяльність», «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація», «Журналістика», «Соціологія», «Соціальна робота», «Метрологія та вимірювальна техніка»
 • «Охорона праці в галузі» для спеціальностей «Комп`ютерні системи та мережі», «Документознавство та інформаційна діяльність», «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація», «Соціологія», «Соціальна робота»
 • «Охорона праці в галузі комп`ютингу» для спеціальності «Консолідована інформація»
НАУКОВА РОБОТА

Особливості синтезу гомологів бета-лактонів.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 80 наукових праць (в тому числі 65 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 15 навчально-методичних праць, 1 патент на корисну модель.

Серед них:

 1. «Методичні вказівки до виконання розділу „Охорона праці“ у бакалаврських роботах для студентів для студентів Інституту права та психології» базового напряму 6.030402 «Правознавство» І.Я. Почапська, Р.А. Солтисік ,Львів, вид-во Національного Університету «Львівська політехніка», 2012 р., 16 стор.
 2. Вплив глибини відбору дистилятних фракцій ТНВ та озокериту як воскових матеріалів / Ю. Хлібишин, І. Почапська // V Наук.-техн. конф. «Поступ в нафто-газопереробній та нафтохімічній промисловості» : зб. тез доп., Львів, 9-12 черв. 2009 р. — Л.,2009. — С. 144-145.
 3. Вплив співвідношення реагентів на вихід естерів 3-метил-кротонової кислоти /1. Я. Почапська, Ю. Я. Хлібишин // Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 155¬158. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 644). — Бібліогр.: 5 назв.
 4. Особливості застосування електронагрівання під час виробництва скла / П. Є. Яковчук, Р. А. Солтисік, І. Я. Почапська // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 277-280. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 654). -Бібліогр.: 5 назв.

Колектив ЦБ