• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Петрук Марія Петрівна

Доцент
к.т.н.
petrukmp@ukr.net

 
ОСВІТА
 • 1977 р – закінчила з відзнакою Чернівецький індустріальний технікум за спеціальністю «Технологія кераміки і вогнетривів»;
 • 1982 р.- закінчила з відзнакою Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія кераміки і вогнетривів» та здобула кваліфікацію - інженер хімік-технолог;
 • 1998р. - захистила кандидатську дисертацію з теми «Портландцементи, активізовані полімінеральними та хімічними додатками» за спеціальністю 05.17.11 — технологія силікатних і тугоплавких неметалічних матеріалів. Керівник — д.т.н., професор Соболь Христина Степанівна;
 • 2002 р. - отримала вчене звання доцента, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра техногенно-екологічної безпеки.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 1987–1995 роки — молодший науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії Державного університету «Львівська політехніка»;
 • 1995–1998 роки — науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії;
 • 1993–1997 роки — асистент кафедри хімічної технології силікатів;
 • 1998–2000 роки — старший викладач кафедри техногенно-екологічної безпеки;
 • 2000–2013 роки — доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки;
 • 2013–2015 роки — доцент кафедри безпеки життєдіяльності;
 • 2015 рік—дотепер доцент кафедри цивільної безпеки інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола;
 • 2000–2015 роки — заступник завідувача кафедри
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

 • «Безпека життєдіяльності»
 • «Цивільний захист»
 • «Основи охорони праці»
 • «Охорона праці в галузі»
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси:

 • використання продуктів спалювання твердих побутових відходів у виробництві будівельних матеріалів;
 • ресурсо- та енергоощадні технології виробництва композиційних цементів з додатками на основі відходів виробництв.
НАГОРОДИ

2004р - Диплом НУ «Львівська політехніка» за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю;

2001р - письмова подяка Технічного Університету Сержі-Понтуаз (Франція) за дослідження в галузі утилізації твердих побутових відходів.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 69 наукових праць і тез доповідей, 1 патент та 24 навчально-методичних праці.

Серед них:

 1. 1. Безпека життєдіяльності: конспект лекцій: для студ. усіх спец. і форм навч. / М. Петрук, Х. Гіщак, Н. Карп’як та ін - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. — 223с.
 2. Утилізація та екологічна безпека шлаків сміттєспалювальних заводів / М . Петрук, О.Козій//Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: зб. матеріалів I Міжнар.конгр/ Львів. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — С. 77.
 3. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / С.Мохняк, С,Дацько, О.Козій, А.Романів, М.Петрук // Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 262 с.
 4. Петрук М. Вирішення проблем утилізації твердих побутових відходів та продуктів їх спалювання / Вісник НУ «ЛП» «Хімія, технологія речовин та їх застосування» №700-2011.-с.275-279.
 5. Петрук М., Вахула О., та ін. Шляхи перероблення твердих побутових відходів в Україні і за кордоном/ Всеукраїнський наук – популярний журнал «Безпека життєдіяльності».- №1-2011.- с.31-33.

Колектив ЦБ