• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Параняк Надія Михайлівна

Асистент
к.т.н.
nadyaparanyak@yahoo.com

 
ОСВІТА
 • 1998р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю інженер–технолог, кафедра «Промислової екології та охорони навколишнього середовища».
 • 2014р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека». Тема дисертаційної роботи: «Удосконалення методів зниження техногенного навантаження на довкілля пилових викидів цементного виробництва».
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 2002-2003 р.р. – інженер, колективне підприємство «Енергетичні технології та дослідження».
 • 2003-2010 р.р. – інженер кафедри «Безпека життєдіяльності», Національний університет «Львівська політехніка».
 • 2011-07.2015 р.р. – асистент кафедри «Безпека життєдіяльності», Національний університет «Львівська політехніка».
 • З 09.2015 і до тепер – асистент кафедри «Цивільна безпека», Національний університет «Львівська політехніка».
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

 • «Безпека життєдіяльності»
 • «Цивільний захист»
 • «Безпека життєдіяльності і основи охорони праці»
НАУКОВА РОБОТА

Проблематика забруднення навколишнього середовища дрібнодисперсним пилом. Напрям наукових досліджень полягає у розробленні та впровадженні нових безвідходних технологій виробництв, створення нових ефективних методів і апаратів очистки, вдосконалення діючої газоочисної апаратури.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 45 наукових праць (в тому числі 30 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах, 12 тез у збірниках матеріалів міжнародних конференцій, та 3-патенти України.)

Серед них:

 1. The Problem of Highly Effective Cleaning of air from dust / V. Batluk, N. Paranyak // Modern problems of radio engineering, telecommunicataions and computer science. Proceedings of the International Conference TCSET -2006, Lviv-Slavsko, Ukraine – Р.46-48. Bibliogr: 2 titles
 2. Рівень забруднення атмосферного повітря та його вплив на стан здоров’я населення України / В.А. Батлук, Н.М. Параняк, В.Г. Макарчук // Строительство, материаловединие, машиностроение: cборн. науч. Труд. / Международная академія безопасности. Днепропетровск, 2010р. – С.205-209. – Бібліогр.: 5 назв.
 3. Building a performance factors model for a new design dust collector / V. Batluk, N. Paranyak // Econtechmod an international quartery journal on economics of technology and modelling processes. – Lublin–Rzeszow, 2012. – Vol. 1. – № 3. – Р. 3–8. Bibliogr: 20 titles.
 4. Наукові основи створення відцентрово-інерційних пиловловлювачів із жалюзійним відокремлювачем / В.А. Батлук, Н.М. Параняк// Всеукраїнський науково-технічний журнал «Промислова гідравліка і пневматика». – Вінниця, 2013. – Вип. (2) 40. – С. 31–36. – Бібліогр.: 9 назв.
 5. Обгрунтування еколого-економічної доцільності реорганізації традиційних схем пилоочищення / Н.М. Параняк // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2015): [зб. матер. конф.] [Матеріали VII Міжнародної науково - практичної конференції (26-28 трав. 2015р., м. Херсон) ], Херсонська державна морська академія, 2015.– С.323-326. – Бібліогр.: 9 назв.
 6. Дацько О.С. Реформа освіти і перспективи викладання курсу безпека життєдіяльності у вузах / Дацько О.С., Романів А.С., Параняк Н.М. // Комунальне господарство міст: [наук. техн. зб.] / серія: Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика. Харківський національний університет ім. Бекетова, 2015.– Вип.120(1).– С.111-113. – Бібліогр.: 4 назви.

Колектив ЦБ