• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Олексюк Христина Ярославівна


к.х.н., асистент
kr.oleksyuk@gmail.com

 
ОСВІТА
 • вища освіта: НУЛП, магістр за спеціальністю хімічна технологія високомолекулярних сполук, 2005 р;
 • аспірантура (2005-2009 р) НУЛП, кафедра хімічної технології переробки пластмас;
 • кандидатська дисертація: «Сорбційно здатні металовмісні гідрогелі на основі кополімерів полівінілпіролідону», спеціальність 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук, науковий керівник - доктор хімічних наук, професор Суберляк О.В., 2010 р.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 2005-2009 р – аспірант НУЛП
 • 2009-2012 р – асистент кафедри ТЕБ НУЛП
 • 2012-2015 р – асистент кафедри БЖД НУЛП
 • 2015 р до тепер асистент кафедри ЦБ НУЛП
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • «Безпека життєдіяльності»
 • «Цивільний захист»
 • «Основи охорони праці»
 • «Охорона праці в хімічному виробництві»
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – одержання та дослідження властивостей гідрофільних металовмісних кополімерів полівінілпіролідону; безпека використання матеріалів подвійного використання.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 15 наукових праць (в тому числі 6 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій), 3 патенти та 5 навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. «Chemistry and Chemical Technology» /Oleh Suberlyak, Oleksandr Grytsenko, Krystyna Hischak and Natalia Hnatchuk/ Research of Influence of the Metal Nature on the Mechanism of Polyvinylpyrrolidone Metal Copolymers Synthesis // «Chemistry and Chemical Technology».2013 - Volume 7, Number 3.
 2. Дослідження адсорбції для ПВП-метакрилатних композицій на поверхні металів / Х. Я. Гіщак, О. М. Гриценко, Х. І. Фещур, О. В. Суберляк //Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й.Й. Ятчишин. — Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 431-434. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 667). — Бібліогр.: 6 назв.
 3. Спосіб одержання гідрофільних кополімерів/ Номер патенту:87567 | Автори: Гриценко Олександр Миколайович, Гіщак Христина Ярославівна, Гнатчук Наталя Михайлівна, Суберляк Олег Володимирович |Опубліковано:10.02.2014 | МПК: C08L 33/10, C08F 2/00
 4. «Формування етики роботи з речовинами подвійного використання у наукових і дослідницьких лабораторіях» / Гіщак Х.Я., Витри куш Н.М. /3-й міжнародний конгрес Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. Львів, 17-19 вересня 2014 р НУЛП, збірник матеріалів С.138
 5. Витрикуш Н.М., Гіщак Х.Я., Макітра Р.Г. Вибір та обґрунтування ефективності розчинника з метою підвищення безпеки процесів з використанням аміаку. Вісник ЛДУ БЖД №7, - Львів, 2013. – С.172-175.

Колектив ЦБ