• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Мацьків Олена Олександрівна

Асистент
к.т.н.
o.olex.ul@gmail.com

 
ОСВІТА
 • вища освіта – "Львівський політехнічний інститут"
 • спеціальність - "Технологія основного органічного і нафтохімічного синтезу (рік закінчення – 1989)
 • кваліфікація – інженер-технолог
 • здобувач кафедри технології органічних продуктів
 • кандидатська дисертація за темою: "Створення основ технології отримання метакрилатів газофазним каталітичним окисненням ізобутилового спирту" за спеціальністю "Технологія продуктів органічного синтезу". Науковий керівник – д.т.н., проф. В.М. Жизневський – 2010 рік захисту
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 1989 – 1994р. – інженер НДЛ -37 у Львівському політехнічному інституті (ЛПІ);
 • 1994 – 2010р. – молодший науковий співробітник кафедри технології основного органічного і нафтохімічного синтезу (технології органічних продуктів) НУ "Львівська політехніка";
 • 2005 – 2010р. – здобувач кафедри технології органічних продуктів НУ "Львівська політехніка";
 • 2010 – 2011р. – інженер І категорії кафедри технології органічних продуктів НУ "Львівська політехніка";
 • 2011-2015р. – доцент кафедри оздоровчого харчування, екології та безпеки туризму Львівського інституту економіки і туризму;
 • 2015 р. – асистент кафедри цивільної безпеки НУ "Львівська політехніка".
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

 • "Основи охорони праці" - для базового напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування".
 • "Охорона праці в галузі" - для спеціальності 7.03060103 "Менеджмент природоохоронної діяльності", 7.03050301"Міжнародна економіка", 7. 03050701 "Маркетинг", 7.030508.01 "Фінанси і кредит", 7.030508.02 "Облік і аудит", 7.14010301 "Туризмознавство", 8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю", 8. 03050701 "Маркетинг", 8.04010604 "Екологічний контроль та аудит", 8.04010601 "Екологія і охорона навколишнього середовища" 8.030508.01"Фінанси і кредит", 8.03050401 "Економіка підприємства", 8.18010024 "Прикладна економіка".
НАУКОВА РОБОТА

Напрями наукових досліджень: каталітичне отримання органічних продуктів, системи технічної безпеки підприємств, дослідження якісних показників суміші рослинних олій.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 50 наукових праць (в тому числі 54 статті у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 39 навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. Патент 32636 Україна, МПК В 01 J 23/70, В 01 J 23/78, В 01 J 23/88. Спосіб одержання метакрилонітрилу / В.М. Жизневський, О.О. Мацьків, В.В. Івасів, С.В. Майкова. - Заявл. 02.01.2008; опубл. 26.05.2008, Бюл. № 10.
 2. О. Мацьків. Ізобутиловий спирт – сировина для отримання метакрилатів / О.О. Мацьків, В.М. Жизневський, В.В. Івасів [Текст] // "Вопросы химии и химической технологии" – 2013. - № 5. – С. 22-26.
 3. О. Мацьків. Системи технічної безпеки готельно-ресторанних комплексів / О. Мацьків, А. Шах // Вісник ЛДУ БЖД. Збірник наукових праць. – 2014. - № 9. – С. 150-154.
 4. О. Мацьків. Вивчення якісних показників суміші лляної і гірчичної олій з метою підвищення якості лляної олії / О. Мацьків, М. Солод, М. Бомба, Л. Івашків [Текст] //Міжнародна науково-технічна конференція "Якість і безпека харчових продуктів". – Київ, НУХТ. – 14-15 листопада 2013 р. – С. 68.
 5. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці, цивільний захист. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.051701 "Харчові технології та інженерія" [Текст]: [уклад. Мацьків О.О.] – Львів, ЛІЕТ, 2013. – 253 с.

Колектив ЦБ