• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

Литвиняк Оксана Ярославівна

Асистент
oksana_lytvynyak@ukr.net

 
ОСВІТА
  • 2005-2010 рр. - Національний університет «Львівська політехніка», магістр будівництва зі спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»
  • 2010-2013 рр. – Національний університет «Львівська політехніка» кафедра «Будівельні конструкції та мости»
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  • 2010-2013 рр. – аспірант, Національний університет «Львівська політехніка»
  • 2013-2015 рр. – асистент, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра «Охорона праці»
  • 2015р – і до сьогодні – асистент, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра «Цивільна безпека»
НАУКОВА РОБОТА

Напрями наукових досліджень: напружено-деформований стан комплексних конструкцій перекриття та розрахунок залізобетонних та комплексних конструкцій перекриття.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 16 наукових праць (в тому числі 10 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій), 1 навчально-методичну працю, 1 патент на винахід України та 7 патентів України на корисну модель:

Серед них:

  1. Литвиняк О.Я. Забезпечення несучої здатності коротких збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття із використанням безавтоклавного пінобетону / О.Я. Литвиняк, Б.Г. Демчина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Сер.: Теорія і практика будівництва. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2013. – № 755. – С. 227-230.
  2. Демчина Б.Г. Експериментальні випробування на згин збірно-моноліт¬них залізобетонних плит перекриття із використанням безавтоклавного пінобетону / Б.Г. Демчина, О.Я. Литвиняк // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – 2013. – Вип. 48. – С. 119-123.
  3. Lytvynyak O. Combinations of conjunction of traditional and energy-saving materials in constructions of modern buildings / O.Lytvynyak, B. Demchyna, B.Ordon-Beska // Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym – 2013. – Vol. 1(11). – S. 82-89.
  4. Пат. на винахід № 105880, МПК Е04 В5/02; Е04 В5/16; Е04 В5/17, Залізбетонне перекриття будинку / Литвиняк О.Я., Демчина Б.Г.; заявник і патентовласник Національний університет "Львівська політехніка" – опубл. 25.06.2014 бюл. № 12/2014.

Колектив ЦБ