• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Левуш Сергій Сидорович

Професор
д.x.н., професор

 
ОСВІТА
 • вища освіта: Львівський політехнічний інститут, спеціальність 05.17.04 «Технологія продуктів тяжкого (основного) органічного синтезу», кваліфікація інженер-технолог.
 • співшукач – 1967-1970 рр. тема «Дослідження високотемпературного піролізу основних компонентів газового бензину та продуктів їх розпаду», спеціальність 05.17.05 «Технологія продуктів тяжкого (основного) органічного синтезу», керівник к.т.н. Шевчук В.І., 1970 р. Захист м. Львів, Львівський політехнічний інститут
 • інформація про вчене звання доцента: 1977 р. присвоєно вчене звання «Старший науковий співробітник», Бориславський філіал «Державного науково-дослідного і проектного інституту хлорної промисловості»
 • докторська дисертація: «Розробка процесів одержання аліфатичних над кислот окисленням альдегідів» спеціальність 05.17.04 «Технологія продуктів тяжкого (основного) органічного синтезу», захист 1986 р., м. Москва, Московський хіміко-технологічний інститут ім. Д.І. Менделеєва.
 • інформація про вчене звання професора: 1989 р. присвоєно вчене звання професор, НУ «ЛП», кафедра «Охорона праці».
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

В період 1963-1986 рр. працював в Бориславському філіалі «Державного науково-дослідного і проектного інституту хлорної промисловості»

1963-1966 – начальник зміни

1966-1969 – молодший науковий співробітник

1969–1972 – старший науковий співробітник

1973-7978 – завідувач сектором синтетичного гліцерину

1979-1986 – завідувач лабораторії моно карбонових кислот та оцтового альдегіду

1986-2001 – завідувач кафедри охорона праці, НУ «Львівська політехніка»

2002-2015 – професор кафедри охорона праці, НУ «Львівська політехніка»

Теперішня посада професор кафедри цивільної безпеки НУ «Львівська політехніка»

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • «Основи охорони праці» для базових напрямів: «Хімічна технологія», «Хімічна інженерія», «Харчова технологія», «Харчова інженерія».
 • «Охорона праці в галузі» для спеціальностей інституту хімії та хімічної технології.
НАУКОВА РОБОТА
 • Підвищення рівня техногенної та екологічної безпеки промислових виробництв.
 • Нанотехнологія в процесах гасіння полум’я.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 300 наукових праць (в тому числі 250 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 35 навчально-методичних праць

 1. Левуш С.С. Окисление метана кислородом воздуха инициируемое фтором/ Кинетика и катализ, Москва, 1969.-т.10.- № 6.-С.1365-1367.
 2. Левуш С.С. Высокотемпературный пиролиз изопентана / С.С. Левуш, С.С. Абаджев, В.У. Шевчук// Нефтехимия, Москва, 1973.-т.13.- № 6.-С.432-434.
 3. Левуш С.С. Про утворення оцтового ангідриду в процесі окислення ацетальдегіду надоцтовою кислотою / Укр. хім. т., Київ, 1985.-т.51.- № 4.-С.376-381.
 4. Левуш С.С. Аналіз кінетики газофазного окислення ацетальдегіду і вибір реактора одержання пероцтової кислоти / С.С. Левуш, Ю.В. Кіт, В.П.Скачко // Хімічна промисловість України, Київ, 2013.- № 3.-С.18-22.
 5. Левуш С.С. Одержання пероцтової кислоти. Кінетична поведінка компонентів газофазного окиснення ацетальдегіду у збіднених альдегідом сумішах за адіабатичних умов та вибір реактора / С.С. Левуш, Ю.В. Кіт, В.П.Скачко // Хімічна промисловість України, Київ, 2014.- № 6.-С.34-38.

Колектив ЦБ