• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Катренко Любов Антонівна

Доцент
к.х.н., доцент
lubowkatrenkoma@gmail.com

 
ОСВІТА
 • вища освіта: Львівський політехнічний інститут, спеціальність «Технологія основного органічного і нафтохімічного синтезу», кваліфікація –інженер хімік-технолог, 1974 рік закінчення.
 • аспірантура: Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут нафтопереробної і нафтохімічної промисловості (1974-1977 роки).
 • тема кандидатської дисертації : «Дисперсный состав и структура смолисто-асфальтеновых веществ нефтей и продуктов их переработки», спеціальність 02.00.13 – хімія нафти і нафтохімічний синтез, керівник – к.т.н., ст. наук. співр. Бодан О.М., 1984 рік захисту.
 • вчені звання: старший науковий співробітник за спеціальністю «Нафтохімія» (1990р.) та доцент Державного університету «Львівська політехніка», кафедра охорони праці (1994 рік).
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 1974-1977 рр. – аспірант, Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут нафтопереробної і нафтохімічної промисловості.

- 1977-1984 рр. – молодший науковий співробітник, Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут нафтопереробної і нафтохімічної промисловості.

- 1985-1991рр. – старший науковий співробітник, Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут нафтопереробної і нафтохімічної промисловості.

1991-1993рр. – асистент, Львівський політехнічний інститут, кафедра охорони праці.

1993-2015рр. – доцент, НУ «Львівська політехніка», кафедра охорони праці.

На даний час - доцент НУ «Львівська політехніка», кафедра цивільної безпеки

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • «Основи охорони праці» для базових напрямів «Комп’ютерні науки”, «Філологія»
 • «Охорона праці в галузі» для спеціальностей інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій
НАУКОВА РОБОТА

Сфера наукових інтересів - утилізація кислих гудронів в технологіях створення екологічно безпечних речовин для інтенсифікації процесів нафтовидобутку та покращення якості будівельних матеріалів.

Область науково-методичних зацікавлень – проблеми охорони праці в галузі комп’ютингу.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 108 публікацій, в т.ч. 2 патенти на винахід, 1 підручник з грифом МОН та 3 навчальні посібники з грифом МОН, 30 методичні вказівки до практичних, лабораторних робіт та для виконання розділу «Охорона праці» в дипломних проектах.

Серед них:

 1. Катренко Л.А. Вплив природи гудронів на якість бітумів. / Л. А. Катренко, Л. М. Квітковський // Вісник Державного Університету «Львівська Політехніка». – 2005. - № 529 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 263 – 266.
 2. Катренко Л.А. Диспергуючі властивості сульфонатів. / Л. А. Катренко, Л. М. Квітковський, О. А. Астахова // Вісник Національного Університету «Львівська Політехніка». – 2008. - № 542 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 143 – 147.
 3. Катренко Л. А. Охорона праці в галузі освіти : навч. посіб. / Л. А. Катренко, І. П. Пістун. – Суми : Видавництво «Університетська книга», 2001. – 335 с.
 4. Катренко Л. А. Охорона праці : навч. посіб. /Л.А. Катренко, І. П. Пістун., Ю. В. Кіт. – Суми : Видавництво «Університетська книга», 2004. – 496 с.
 5. Катренко Л. А. Охорона праці в галузі комп’ютингу : підручник. / Л. А. Катренко, А. В. Катренко. – Львів : Видавництво «Магнолія 2006», 2012. -544 с.

Колектив ЦБ