• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Гельжинський Ігор Ігорович

Доцент
к.т.н., доцент
iigorg@ukr.net

 
ОСВІТА
 • Вища освіта: Державний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Електронні прилади та пристрої», кваліфікація інженер електронної техніки, 1999 р.
 • Аспірантура: 2004-2008, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних приладів.
 • Кандидатська дисертація: «Сигнальні перетворювачі ємнісних сенсорних пристроїв на основі твердотільних інтегральних схем низьковольтних rail-to-rail операційних підсилювачів», за спеціальністю 05.27.01 – твердотільна електроніка, науковий керівник д.т.н., професор Готра З.Ю., 2010 р.
 • Інформація про вчена звання доцента: доцент: 2015 р., Національний університет «Львівська політехніка», кафедра безпеки життєдіяльності.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Національний університет «Львівська політехніка»:

 • 11.09.2006 – 30.06.2010 - асистент кафедри техногенно-екологічної безпеки;
 • 07.09.2010 – 30.06.2011 - старший викладач кафедри техногенно-екологічної безпеки;
 • 09.09.2011 – 31.05.2012 - доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки;
 • 20.09.2012 – 30.06.2015 - доцент кафедри безпеки життєдіяльності.
 • 17.09.2015 - дотепер - доцент кафедри цивільної безпеки
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Читаю курс із дисципліни: «Безпека життєдіяльності». Підготував відповідне методичне забезпечення та отримав сертифікат про розміщення інформаційного ресурсу у віртуальному середовищі із зазначеного курсу.

НАУКОВА РОБОТА

Наукові дослідження проводяться у 2-ох напрямках:

 • дослідження проблем стабілізації параметрів та розширення функціональних можливостей сигнальних перетворювачів ємнісних сенсорних пристроїв на основі нового покоління мікропотужних низьковольтних rail-to-rail операційних підсилювачів;
 • створення та дослідження світловипромінюючих структур білого кольору на основі органічних напівпровідників для систем освітлення та дисплейних приладів.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 21 наукову працю, в тому числі 10 у фахових виданнях (в т.ч. 2 у виданнях внесених до міжнародних наукометричних баз), та 11 праць навчально-методичного характеру.

Серед них:

 1. Гельжинський І. Завадостійкий сигнальний перетворювач на базі синхронного детектора / І. Гельжинський, Р. Голяка, О. Готра, Т. Марусенкова // Вимірювальна техніка та метрологія: міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів: вид-во Львівської політехніки, 2010. – Вип.71. – С. 110-116.
 2. Гельжинський І.І. Розробка схемотехнічного рішення для автоматичного регулювання яскравості свічення органічних світло діодів / І.І. Гельжинський, З.Ю. Готра, В.В. Черпак, П.Й. Стахіра, Х.Б. Іванюк, Г.І. Барило // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. -2013. - №12(66). – С. 99-102.
 3. Helzhynskyy I. Efficient “Warm-White” OLEDs Based on the Phosphorescent bis-Cyclometaled iridium (III) Complex / І Гельжинський, В. Черпак, П. Стахіра, Б. Мінаєв, Г. Баришніков, Є. Стромило, М. Чапран, Д. Волинюк, D. Tomkute-Luksiene, T. Malinauskas, V. Getautis, A. Tomkeviciene, J. Simokaitiene, J.V. Grazulevicius // ACS Publication: The Journal of PHYSICAL CHEMISTRY. – Wasington, 2014. - №118 – P. 11271-11278.
 4. Helzhynskyy I. Characteristics of Blue Carbazole Based Organic Light-Emitting Diodes with Electron Injection Layer / І. Гельжинський, З. Готра, Д. Волинюк, В. Черпак, П. Стахіра, A. Michaleviciute, J. Simokaitiene, A. Tomkeviciene, J.V. Grazulevicius, G. Blad: Modering problems of radio engineering, telecommunications, and computer science: proceedings of the Inernational Conference TCSET’2014 (Lviv-Slavske, February25-March 1, 2014) / Lviv publishing house of Lviv Polytechnic.-Lviv.- P. 261-263.
 5. Helzhynskyy I. Mixing of Phosphorescent and Exciplex Emission in Efficient Organic Electroluminescent Devices / І Гельжинський, В. Черпак, П. Стахіра, Б. Мінаєв, Г. Баришніков, Є. Стромило, М. Чапран, Д. Волинюк, З. Готра, A. Dabuliene, A. Tomkeviciene, Л. Вознякб, J.V. Grazulevicius // ACS Publication: APPLIED materials & interfaces. - Washington, 2015. - №7 – P. 1219-1225.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Працюю на посаді директора студмістечка НУ «Львівська політехніка» з 07.2007 року.

Колектив ЦБ