• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

Федорак Христина Іванівна

Асистент
khristinafedorak@meta.ua

 
ОСВІТА
  • вища освіта: НУ «Львівська політехніка», спеціальність «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів», кваліфікація інженер-технолог, інженер-дослідник, 2012 р.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  • 2012-2015 – інженер НУ «Львівська політехніка», кафедри охорона праці
  • 2013-2015 – асистент НУ «Львівська політехніка», кафедри охорона праці
  • 2015 і до сьогодні – асистент, інженер НУ «Львівська політехніка», кафедри цивільної безпеки.
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

  • «Основи охорони праці»
  • «Охорона праці в галузі»
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 4 наукових праць (в тому числі 3 статі у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 1 навчально-методичні праці.

Серед них:

  1. Амфіфільні ПАР на основі піромелітового діангідриду для імобілізації ліпофільних речовин / Хоменко О.І., Федорак Х.І., Будішевська О.Г., Когут А.М., Воронов С.А // Збірник тез доповідей VII Відкритої української конференції молодих вчених з високомолекулярних сполук «ВМС-2012». Київ. 15-18 жовтня 2012р. – С. 86.
  2. Амфіфільні діестери піромелітової кислоти та їх поверхнево-активні властивості / Хоменко О.І.,Федорак Х.І., Будішевська О.Г., Воронов С.А // Збірник тез доповідей X Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів актуальних питань хімії Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровськ 25-27 квітня 2012 р. – С 63.
  3. Амфіфільні діестери піромелітової кислоти для солюбілізації куркуміну / Хоменко О.І., Федорак Х.І., Будішевська О.Г., Воронов А.С., Кудіна О.О., Воронов. С.А. // Збірник тез доповідей четвертої Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання – 2012 ”Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна, Харків. 23 – 26 квітня 2012. – С. 216.

Колектив ЦБ