• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Федевич Олег Євгенійович

Доцент
к.т.н., доцент
foe69@ukr.net

 
ОСВІТА
 • вища освіта: Львівський політехнічний інститут, хімічна переробка нафти, інженер-хімік технолог, 1992 рік закінчення
 • аспірантура (1995-1998), ДУ «Львівська політехніка», кафедра охорони праці
 • кандидатська дисертація: Основи технології одержання кротонової та регенерації оцтової кислот, технологія продуктів органічного синтезу, проф. Левуш С.С., 2001р.
 • інформація про вчене звання доцента: 2006 рік, НУ «ЛП», каф. «ОП»
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вказати роки роботи, посаду і назву підприємства чи навчального закладу, наприклад:

 • 1995-1998 – аспірант, ДУ «Львівська політехніка»
 • 1998-1999 – ст. лаборант каф. «ОП»
 • 1999-2001 – асистент, каф. «ОП»
 • 2001-2004 – ст. викладач каф., «ОП»
 • 2004 – 2015 - доцент, каф. «ОП»
 • 2015 - доцент, каф. «ЦБ»
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Перерахувати навчальні дисципліни, вказати, для яких напрямів вони читаються.

Основи охорони праці, охорона праці, охорона праці в галузі: Захист інформації, інформаційна безпека, видавничо-поліграфічна справа, автомобілі та автомобільне господарство, організація і регулювання дорожнього руху, організація перевезень і управління на транспорті.

НАУКОВА РОБОТА

Безпека виробничих процесів та технологій, екологічна та пожежна безпека підприємств хімічної та будівельної галузей.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 52 наукових праць (в тому числі 34 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 18 навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. Федевич О.Є. Кинетические закономерности окислення кротонового альдегида молекулярным кислородом в среде зтилацетата / Левуш С.С, Кит Ю.В. // Теоретич. й зксперим. химия. Киев-1999. -т.35. №5. -С. 322-327
 2. Федевич О.Є. Влияние продуктов реак¬ции на скорость окисления кротонового альдгида / С.С. Левуш,Є.В. Федевич, Ю.В. Кит. // Журнал органической химии химии Санкт-Петербург –2003. Т. 39 Вып. 1. –С. 41-43.
 3. Федевич О.Є. Об аддитивной схеме рас¬счета кинетики пиролиза смесей углеводородов газового бензина / С.С. Левуш, Ю.В. Кит. // Катализ и нефтехимия Київ –2005. №13 –С.58-61
 4. Федевич О.Є Основи охорони праці: навчальний посібник / Я.В. Мота // Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005.–199 с.

Колектив ЦБ